Scenariusze zajęć lekcyjnych z biologii, poświęconych zagadnieniom związanym z lasem i różnorodnością biologiczną
Scenariusze zajęć lekcyjnych geografii wyjaśniające znaczenie lasów i zasady zrównoważonego rozwoju dla współczesnych społeczeństw.
Scenariusze zajęć do lekcji języka polskiego, w których las odgrywa znaczącą rolę
Scenariusze zajęć lekcyjnych z Wiedzy o społeczeństwie, w których poruszane są kluczowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, potrzeb społeczeństwa i ich pogodzenia z wytrzymałością światowego systemu ekologicznego.