Ochrona kuraków leśnych

Monografia pokonferencyjna. referaty podzielono na cztery bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczy liczebności i rozmieszczenia kuraków leśnych w Polsce. Druga, to prace o metodach hodowli i efektach wysiedlania, trzecia - o biologii, ekologii i zachowaniu. ostatnia grupa tekstów dotyczy sytuacji kuraków leśnych poza granicami Polski.