Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce

Wyniki za okres 2007-2011