Komunikaty dla dziennikarzy, oświadczenia, sprostowania.
We wtorek 13 grudnia br. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzą na wspólnym posiedzeniu rządowy projekt nowelizacji prawa łowieckiego (trafił do Sejmu 15 listopada 2016 r., a 2 grudnia miał pierwsze czytanie).
W artykule „Nowy szef Lasów Państwowych jest spokrewniony z Jarosławem Kaczyńskim”, opublikowanym na portalu gazeta.pl w dn. 17.11.2015r. znalazła się nieprawdziwa informacja, że jestem spokrewniony z panem Jarosławem Kaczyńskim.
Dlaczego prywatne firmy usług leśnych protestują 2 października w Warszawie? Chodzi o pieniądze, ale na tym oczywistości się kończą.
Z przykrością stwierdzamy, że w artykule „Chłopcy z lasu”, opublikowanym w nr 36 tygodnika „Polityka” datowanym na 2-8 września 2015 r., znalazł się szereg nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących PGL Lasy Państwowe.
Organizacje pozarządowe Greenpeace Polska, WWF Polska, Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot i Fundacja Greenmind twierdzą w informacjach rozpowszechnianych od 31 sierpnia, że leśnicy łamią dotychczasowy kompromis, który chronił Puszczę Białowieską. Formułowane pod adresem puszczańskich nadleśnictw (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku) zarzuty są jednak nieprawdziwe i sugerują, że leśnicy naruszyli obowiązujące przepisy.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na łamach „Dziennika Bałtyckiego” poniższej polemiki z artykułem redaktor Agnieszki Kamińskiej pt. „Znika coraz więcej drzew! W ciągu ostatnich 20 lat wycięto dwa razy więcej drzew niż wcześniej. Lasy Państwowe zarabiają ogromne pieniądze” (6 lutego br.). Proszę o możliwość zapoznania czytelników z rzeczywistym stanem sprawy, będącej przedmiotem ww. publikacji.