Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą - ryzyko zamierania lasu