W 2020 r. została ogłoszona „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 - Przywracanie przyrody do naszego życia”, która stwarza wiele nowych możliwości, ale także wyzwań dla zrównoważonego leśnictwa w Polsce. Na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wykonane zostały ekspertyzy, mające na celu określenie konsekwencji wdrożenia jednego z podstawowych celów unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r., polegającego na objęciu ochroną ścisłą 10 proc. powierzchni lądowej UE.