Bartnictwo

Bartnictwo to powrót do korzeni, do starych praktyk i zwyczajów znanych od średniowiecza. Dziś, odradzające się bartnictwo jest wspierane przez polskich leśników.
16.11.2022

Bartnictwo to powrót do korzeni, do starych praktyk i zwyczajów znanych od średniowiecza. Dziś, odradzające się bartnictwo jest wspierane przez polskich leśników.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).