Nielegalny rajd w Puszczy Niepołomickiej

Motocyklowy patrol Straży Leśnej krakowskiego Nadleśnictwa Niepołomice kilka dni temu zauważył miłośników nielegalnej jazdy, którzy wyjeżdżali z lasu.
31.07.2020 | Tomasz Siciński, Nadleśnictwo Niepołomice

Motocyklowy patrol Straży Leśnej krakowskiego Nadleśnictwa Niepołomice kilka dni temu zauważył miłośników nielegalnej jazdy, którzy wyjeżdżali z lasu.

Natychmiast podjęte czynności zakończyły się zatrzymaniem dwójki kierujących, którzy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów, dodatkowo pojazdy nie posiadały tablic rejestracyjnych.

Ponieważ zachodziło duże prawdopodobieństwo, iż zatrzymane pojazdy nie zostały dopuszczone do ruchu oraz nie miały obowiązkowej polisy OC na miejsce została wezwana policja.

Okazało się, że kierowcy również nie mieli uprawnień do prowadzenia pojazdów tego typu. Dalsze postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze KP w Niepołomicach.

Brak tablic rejestracyjnych jest powszechną praktyką u osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym. Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku osób poruszających się nielegalnie pojazdami mechanicznymi na terenach leśnych. Brak tablic i rozległe, trudne tereny powodują, że do zatrzymania sprawców wykroczeń uprzykrzających wypoczynek na łonie natury potrzebne jest angażowanie dużych sił.