Z wizytą na terenach poklęskowych

Trwa wielkie porządkowanie lasów po ubiegłorocznej nawałnicy. Podziękowania za dotychczasową i pełną poświęcenia pracę oraz obietnicę wsparcia przywieźli leśnikom wiceminister środowiska oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych.
13.06.2018 | Mateusz Stopiński, rzecznik prasowy RDLP w Toruniu

Trwa wielkie porządkowanie lasów po ubiegłorocznej nawałnicy. Podziękowania za dotychczasową i pełną poświęcenia pracę oraz obietnicę wsparcia przywieźli leśnikom wiceminister środowiska oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Dwudniową wyjazdową naradę kierownictwa Lasów Państwowych rozpoczęto  w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Solcu Kujawskim. Oprócz dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, jego zastępców i naczelników Dyrekcji Generalnej LP, udział wzięli w niej dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP z całego kraju. Podczas spotkania obecna była także wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, która – sama będąc leśnikiem – doskonale rozumie problemy, z jakimi na co dzień muszą zmagać się pracujący w nadleśnictwach dotkniętych kataklizmem.
Honorowym gościem natomiast był Jacek Sagan, dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska.

Podczas narady rozmawiano o sprawach bieżących, w tym o planowanej walce z owadami zagrażającymi lasom. Drugiego dnia narady, jej uczestnicy odwiedzili Nadleśnictwo Rytel, jednostkę toruńskiej dyrekcji, która została najbardziej zniszczona ubiegłorocznymi wiatrami. Gospodarzami spotkania byli dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel Antoni Tojza. Zastępca dyrektora toruńskiej dyrekcji ds. gospodarki leśnej Robert Paciorek omówił aktualny stan prac związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Ilość pozyskiwanego tylko w Nadleśnictwie Rytel surowca w ciągu miesiąca odpowiada rocznemu etatowi cięć określonego planem urządzenia lasu. Z pozyskaniem, zrywką, ewidencjonowaniem, sprzedażą i wywozem ogromnej ilości drewna muszą się mierzyć pracownicy tej jednostce.
Dyrektor generalny LP zapewnił o pełnym wsparciu w zakresie zgłoszonych przez pracowników tamtejszych nadleśnictw potrzeb technicznych, finansowych oraz etatowych.

Na terenie Nadleśnictwa Czersk zastępca nadleśniczego Leszek Pultyn, zaprezentował jeden z wykorzystywanych w nadleśnictwie sposobów przygotowania powierzchni leśnej do sadzenia. Była to okazja do dyskusji dotyczącej najwłaściwszych – tanich, skutecznych i naśladujących naturalne procesy – sposobów odnowienia olbrzymich areałów, gdzie drzewostany przestały istnieć.

W siedzibie Nadleśnictwa Rytel odbyło się także spotkanie z samorządowcami, którzy dziękując leśnikom za lata dobrej współpracy, prosili o wsparcie w zakresie utrzymania oraz remontów dróg gminnych i powiatowych, od miesięcy niezwykle mocno obciążonych transportem drewna poklęskowego. Obecni byli też nadleśniczowie najbardziej dotkniętych żywiołem pobliskich nadleśnictw.

Lasy Państwowe w ubiegłym roku wydatkowały w samych klęskowych nadleśnictwach toruńskiej dyrekcji LP kwotę 5,1 mln zł na budowę i utrzymanie dróg z samorządami, a rozmiar planowanego wsparcia w tym roku to 9,1 mln zł.

Uprzątanie wiatrołomów jest już na półmetku. Przed leśnikami jednak jeszcze jedno wielkie wyzwanie – odnowienie zniszczonych drzewostanów.