Warsztaty dla leśniczych

Warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla leśniczych dotyczące problematyki związanej z użytkowaniem lasu, odbyły się pod koniec czerwca w Nagórzycach.
28.07.2017 | Tomasz Majerowski, Wydział Użytkowania Lasu DGLP

Warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla leśniczych dotyczące problematyki związanej z użytkowaniem lasu, odbyły się pod koniec czerwca w Nagórzycach.

Uczestnicy starali się określić podstawowe problemy spotykane w codziennej pracy,
a związane z użytkowaniem lasu
. W czasie warsztatów leśniczowie skupili się na pięciu zagadnieniach tematycznych:

  • Praca leśniczych i wielkość leśnictwa
  • Planowanie i szacunki brakarskie
  • Pozyskanie i odbiórka, normy i sortymentacja
  • Magazyn, inwentaryzacja, wywóz i sprzedaż detaliczna
  • Wykonawcy

Na początku zostały określone istotne problemy pojawiające się we wspomnianych zagadnieniach. Następnie leśniczowie sami poszukiwali na nie rozwiązań. Uczestnicy wymieniali się również dobrymi praktykami stosowanymi w różnych nadleśnictwach.

Niezwykle ważnym elementem warsztatów było zaangażowanie uczestników w prace. Dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie w pracy warsztatowej.
Szkolenie zakończyło się opracowaniem raportu. Zaproponowane rozwiązania będą sukcesywnie wprowadzane do codziennej praktyki związanej z użytkowaniem lasu.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele z każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Organizatorem był Wydział Użytkowania Lasu DGLP.