Szkolenia z szacowania szkód łowieckich

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.
17.01.2020 | Jan Błaszczyk, Zespół Gospodarki Łowieckiej DGLP

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

W ramach cyklu szkoleń, który trwał od września do grudnia 2018 r., LP zrealizowały 20 szkoleń dla maksymalnie 990 uczestników, z których skorzystało łącznie 895 osób.

Szkolenia organizował na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Były one prowadzone w oparciu o program opracowany w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dodatkowo w grudniu uruchomione zostały szkolenia w formie e-learningu. Osobno rozpoczęty został cykl szkoleń z tego samego zakresu, dedykowany pracownikom LP. Całość wymienionych zadań finansowana była z funduszu leśnego.
Szczegółowe informacje o szkoleniach można uzyskać w Ośrodku Rozwojowo Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Znowelizowana ustawa stanowi, że poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Poszkodowany niezadowolony z wysokości ustalonego odszkodowania może odwołać się do właściwego nadleśniczego.
Nadleśniczy przeprowadza postępowanie odwoławcze i wydaje decyzję ostateczną ustalająca należne odszkodowanie.

Znowelizowana ustawa uwzględnia zgłaszany od wielu lat postulat rolników, aby szkoda oszacowana była obiektywnie przez niezależnych ekspertów. Takimi ekspertami w zespole są przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego i izby rolniczej.

Osobą koordynującą pracę zespołu i odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z szacowania jest przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

W 2019 r. Lasy Państwowe przygotowały szkolenia i dodatkowe narzędzia wspierające uzyskiwanie wiedzy o szacowaniu szkód łowieckich. Są to:

  1. Szkolenia dla ODR, IR oraz ZO PZŁ i OHZ w formule tradycyjnej: do 14 lutego 2019 r. ORWLP w Bedoniu zebrał zapotrzebowanie na szkolenia. Po oszacowaniu potrzebnej liczby szkoleń i przeprowadzeniu niezbędnych procedur wyboru wykładowców, ORWLP w Bedoniu rozpoczął w kwietniu 2019 r. kolejny cykl szkoleń. Ostatnie ze szkoleń w 2019 r. planowane jest na grudzień.

  2. Szkolenia dla pracowników LP w formule tradycyjnej: od lutego do kwietnia kontynuowany był cykl szkoleń rozpoczęty w 2018 r. Program szkoleń zbliżony jest maksymalnie do szkoleń dla wyżej wymienionych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem KPA.

  3. Szkolenia w formule e-learningu: dostępne są dla wszystkich zainteresowanych od grudnia 2018 r. Szkolenia dostępne są pod adresem: szkolenia.lasy.gov.pl. W listopadzie 2019 r. udostępniona została aktualizacja tego szkolenia, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

  4. Pytania i odpowiedzi: od 14 lutego 2019 r. dostępna jest nowa funkcjonalność przygotowana przez Lasy Państwowe wspólnie z ekspertami – możliwość zadawania pytań na bieżąco. Pytanie należy przesłać na adres magdalenaborowiec@op.pl. Po ok. 10 dniach roboczych odpowiedź będzie dostępna (po odpowiedniej anonimizacji) na niniejszej stronie w linku „Pytania i odpowiedzi”.
    Uprzejmie prosimy, aby pytania dotyczyły zagadnień przydatnych dla wszystkich uczestników szacowania szkód łowieckich, gdyż nie ma możliwości opracowywania problemów indywidualnych, wymagających zapoznania się ze szczegółową dokumentacją. Odpowiedzi te będą tworzyć bazę wiedzy dostępną i aktualizowaną na bieżąco.

  5. Materiały do pobrania: dostępne są poniżej, zawierają m.in. prezentacje ze szkoleń dla ODR, IR i ZO PZŁ, realizowanych w 2019 r.
    We wrześniu 2019 r. wykonana została ich aktualizacja, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z zapowiedzią zrealizowany został film szkoleniowy z zakresu szacowania szkód łowieckich.