Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego LP

9 kwietnia Minister Środowiska powołał Józefa Kubicę, obecnego dyrektora katowickiej dyrekcji LP, na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
10.04.2021

9 kwietnia Minister Środowiska powołał Józefa Kubicę, obecnego dyrektora katowickiej dyrekcji LP, na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Józef Kubica był dyrektorem RDLP w Katowicach od maja ubiegłego roku. Wcześniej pracował jako inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Świerklaniec. 

Józef Kubica, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku stażysty w Nadleśnictwie Świerklaniec, a następnie zajmując kolejno stanowiska: podleśniczego i leśniczego (w Nadleśnictwie Brynek). Od 1 marca 2017 roku rozpoczął ponownie pracę w Nadleśnictwie Świerklaniec na stanowisku inżyniera nadzoru.

Od 2015 roku działał także w Sejmiku Województwa Śląskiego.