Pomoc dla rodziny leśniczego leśnictwa Przegańsk

Lasy Państwowe są instytucją, która podchodzi z troską do życiowych sytuacji pracowników, byłych pracowników i ich rodzin. Niewątpliwie dzieci zmarłego leśniczego leśnictwa Przegańsk znalazły się w wyjątkowo trudnych okolicznościach. Podejmujemy realne działania, by udzielić im wsparcia.
01.02.2024

Lasy Państwowe są instytucją, która podchodzi z troską do życiowych sytuacji pracowników, byłych pracowników i ich rodzin. Niewątpliwie dzieci zmarłego leśniczego leśnictwa Przegańsk znalazły się w wyjątkowo trudnych okolicznościach. Podejmujemy realne działania, by udzielić im wsparcia.

Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Lasów Państwowych jest obecnie przedmiotem szczegółowego audytu. Jego celem jest ujawnienie nieprawidłowości, na które nie może być miejsca.

Leśniczówka, w której mieszka pani Natalia Rydzewska wraz z młodszym rodzeństwem to obiekt przeznaczony do prowadzenia gospodarki leśnej. Znajduje się w niej kancelaria leśniczego, który zastąpił ich zmarłego ojca. Przepisy, na gruncie których prowadzimy audyt i których rzetelne przestrzeganie deklaruję, uniemożliwiają sprzedaż i wynajem tego domu. Chcemy jednak pomóc osieroconemu rodzeństwu.

Po konsultacjach z panami Adamem Czajkowskim, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Edwardem Studzińskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Wielbark mogę przedstawić następujące rozwiązanie. Nadleśnictwo wyrazi zgodę, na to by, rodzeństwo Rydzewskich mogło mieszkać w leśniczówce do końca tego roku. Ten czas wykorzystamy, by z zasobów Lasów Państwowych wygospodarować mieszkanie, do którego młodzi ludzie będą mogli się przeprowadzić. Dołożymy wszelkich starań, by był to lokal korzystnie usytuowany ze względu na ich potrzeby.