Podsumowano poszukiwania w Wilczym Szańcu

Jesienne zmniejszenie ruchu turystycznego w Wilczym Szańcu w Gierłoży umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych oraz badawczych. Ostatnie tygodnie to wytężony czas pracy kilkudziesięciu poszukiwaczy z Fundacji na Rzecz Zaginionych Dzieł Sztuki „Latebra” z Gdańska.
09.12.2019 | Zenon Piotrowicz, Nadleśnictwo Srokowo

Jesienne zmniejszenie ruchu turystycznego w Wilczym Szańcu w Gierłoży umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych oraz badawczych. Ostatnie tygodnie to wytężony czas pracy kilkudziesięciu poszukiwaczy z Fundacji na Rzecz Zaginionych Dzieł Sztuki „Latebra” z Gdańska.

Wspólnie z leśnikami z olsztyńskiego Nadleśnictwa Srokowo, które zarządza Wilczym Szańcem, pasjonaci historii i militariów podczas kilku weekendów przeszukali fragment kwatery Hitlera. Wszystkie prace wykonywane były w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Badacze nie mieli zbyt dużych oczekiwań, gdyż obiekt po wojnie był wielokrotnie eksplorowany przez wojska radzieckie, polskich saperów oraz miejscową ludność. Kwatera po wojnie stał się zagłębiem materiałów budowlanych przeznaczonych na odbudowę Warszawy oraz zabieranych przez miejscową ludność.

Obecne poszukiwania ujawniły wiele drobnych przedmiotów, które wpisane w kontekst tego obiektu dają wiele informacji o jego wojennym funkcjonowaniu.
W dawnej kwaterze wydobyto elementy wyposażenia schronów, pancerne okiennice, końcówkę prysznica, zawory wodne, zawiasy okiennic, osłony wentylacji, zamknięcia, klucze, dawne oznakowania, tabliczki z kotłowni, fryzjera, elementy instalacji podziemnych: wodnych, ciepłowniczych, elektrycznych, betonowe słupki oznaczające linie podziemne, żeliwne studnie i zasuwy wodne, elementy narzędzi budowlanych, elementy uzbrojenia wysadzone w 1945 r. przez Niemców oraz wyposażenie kasyna (talerze, miski, butelki).


Wszystkie znaleziska skatalogowano, zostaną zabezpieczone przed niszczeniem i zapewne znajdą miejsce w tworzonej ekspozycji. Należy podkreślić, iż pomysł okazania znalezisk turystom nie będzie służył gloryfikowaniu postaci z czasów wojny i tego miejsca, a jedynie lepszemu zrozumieniu funkcjonowania kwatery Hitlera.
Relacje filmowe z prac poszukiwawczych można obejrzeć na stronie fundacji „Latebra”.

Wilczy Szaniec w latach 1941 – 1944 pełnił funkcję głównej kwatery Hitlera. W leśnym miasteczku pod Kętrzynem oprócz Hitlera mieszkało ok. 2,5 tys. osób. To tam decydowano o podbojach nazistowskich Niemiec, pojawiały się szaleńcze pomysły i stamtąd wydawano rozkazy wpływające na losy wielu milionów ludzi.