Pierwsze Forum Ekologiczne

Członkowie ponad 20 organizacji pozarządowych, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele zespołów działających przy dyrektorze generalnym LP spotkali się na pierwszym Forum Ekologicznym, powołanym zarządzeniem nr 2 dyrektora generalnego LP z 28 stycznia 2016 r.
20.07.2016 | Urszula Kifer

Członkowie ponad 20 organizacji pozarządowych, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele zespołów działających przy dyrektorze generalnym LP spotkali się na pierwszym Forum Ekologicznym, powołanym zarządzeniem nr 2 dyrektora generalnego LP z 28 stycznia 2016 r.

Forum jest kontynuacją dotychczasowych spotkań z przedstawicielami organizacji ekologicznych. Kierująca wydziałem ochrony przyrody naczelnik Jolanta Błasiak na początku posiedzenia przypomniała o długiej historii uspołeczniania działalności LP.
Następnie informację na temat prowadzonej obecnie inwentaryzacji przyrodniczej w Puszczy Białowieskiej przedstawił Paweł Artych, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Olsztynie. Krótkie wystąpienia mieli także przedstawiciele pozostałych, obok Forum Ekologicznego, zespołów doradczo-pomocniczych dyrektora generalnego LP, powołanych tym samym zarządzeniem.

- Głównym celem naszego spotkania jest wymiana poglądów. Rozmawiajmy ze sobą, być może dzięki temu uda nam się zbliżyć nasze stanowiska. Jest to ważne dla dobra naszej ojczyzny i zasobów przyrodniczych – podkreślał dyrektor generalny LP dr inż., Konrad Tomaszewski. Odnosząc się do budzącego największe kontrowersje tematu Puszczy Białowieskiej, stwierdził, że jego zdaniem ingerencja ludzka jest tam niezbędna. – Czy rozpad świerczyn jest procesem naturalnym o charakterze pierwotnym? W sytuacji, gdy mamy do czynienia z obszarem wyspowym, zjawisko to przypomina chorobę nowotworową. A takiej choroby się nie obserwuje, tylko próbuje leczyć – zauważył.

Istotną częścią spotkania były wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych. Moderatorami dyskusji byli: ze strony LP prof. Stanisław Małek z WL Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i ze strony NGO Jacek Bożek ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja.

Głos zabrali m.in. Ryszard Kapuściński z Ligi Ochrony Przyrody, Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Dariusz Gatkowski i Paweł Sredziński z Fundacji WWF Polska, Jan Łukaszewicz z Polskiego Towarzystwa Leśnego i Mieczysław Gmiter ze Stowarzyszenia „Santa” Obrona Puszczy Białowieskiej.

W podsumowaniu posiedzenia stwierdzono, że spotkanie to ma być wstępem do bardziej szczegółowych rozmów na zaproponowane przez członków forum tematy.