Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – fascynujące miejsce pełne inspiracji

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie to ważny punkt na turystycznej mapie Polski. To wyjątkowe miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. U nas można spędzać czas aktywnie, ale także odpocząć od zgiełku miasta.
12.02.2024 | Anna Błaszczyk, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie to ważny punkt na turystycznej mapie Polski. To wyjątkowe miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. U nas można spędzać czas aktywnie, ale także odpocząć od zgiełku miasta.

Zapraszamy do pięknego parku-arboretum. Widoki są niezwykłe. Spacerując alejkami odkrywamy wiele dendrologicznych ciekawostek. Najstarszym drzewem w parku jest dąb szypułkowy liczący około 350 lat, a najgrubsze drzewo to topola kanadyjska odmiana holenderska o obwodzie 570 cm. Najwyższym drzewem w naszym parku jest daglezja sina – 37 metrów. Zwiedzać można także Pokazową Zagrodę Zwierząt, w której mieszkają żubry, koniki polskie, daniele i dziki. Ponadto odwiedzający nas mogą zobaczyć nietoperze, mamy ich aż 13 gatunków.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie to przede wszystkim muzea. W budynkach, których właścicielami byli Izabela z Czartoryskich Działyńska i Jan Działyński, znajduje się zbiór wielu wspaniałych eksponatów. Muzeum Leśnictwa to obowiązkowy punkt zwiedzania. Składa się poszczególnych obiektów: Powozowni, Owczarni i Dybula. Las został ukazany w nowatorskiej formie. Znajdziemy choćby jedyne w swoim rodzaju czerwone księgi roślin, zwierząt i grzybów. Dzięki multimedialnym wystawom usłyszymy głosy zwierząt, zobaczymy z bliska, w powiększeniu, owady i rośliny. Poznamy skuteczne sposoby ochrony przyrody oraz zadania leśników. Obejrzymy  narzędzia i urządzenia, którymi dawniej pracowano w lasach. Mamy też atrakcję dla miłośników maszyn –  największy sprzęt prezentujemy na wystawie zewnętrznej.

Zwiedzać można mieszkanie leśniczego z połowy XX w. Prezentujemy także plenerową wystawę uli – rozmaite typy i konstrukcje.

Wyjątkowym miejscem jest Oficyna. Przenosi w odległe czasy, pełne szyku, elegancji i emocji. Zobaczymy tam oryginalne dzieła leśników z poroża, prace plastyczne z ptasich jaj, drewna, huby czy kory. Poznamy dzieje polskiego munduru leśnego.

Dysponujemy także obiektem hotelowym. Goście zachwyceni urokiem naszego ośrodka postanawiają zwykle zostać na dłużej. Oferujemy 46 miejsc noclegowych.

U nas można zorganizować lekcje edukacyjne i wziąć udział w questach. Na bazie wystaw stałych w Muzeum Leśnictwa, ozdobnej i leśnej części parku-arboretum oraz Pokazowej Zagrody Zwierząt, realizowane są scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych. Edukacja to m.in. poznawanie przeszłości, która nas kształtuje. Organizujemy więc spotkania, które są cennymi lekcjami historii. Ukazują one dawne czasy, losy leśników i ludzi budujących wartości związane z leśnymi tradycjami.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie tętni życiem! Walory lasów można ukazywać na wiele sposobów.  Przez cały rok organizujemy szereg wydarzeń promocyjno-edukacyjnych.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie działa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jako samodzielna jednostka organizacyjna został powołany w grudniu 1986 roku, jednak pierwsze kroki w kierunku jego utworzenia poczyniono już w latach 70. XX wieku, kiedy to zapadła decyzja o lokalizacji Muzeum Leśnictwa na terenie dziewiętnastowiecznego założenia zamkowo-parkowego w Gołuchowie.

Obecnie obszar ten zajmuje blisko 200 ha. Znajdują się na nim zabytkowe obiekty: Kasa – siedziba administracji OKL, Oficyna, Dybul oraz budynki podworskie, które stanowią kompleks wystawienniczo-edukacyjny.

Do zadań Ośrodka Kultury Leśnej należą:

– działalność w zakresie ochrony dziedzictwa leśnictwa polskiego poprzez prowadzenie Muzeum Leśnictwa, pielęgnację i ochronę zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego oraz rewitalizację parku-arboretum,

– zarządzanie zasobami informacyjnymi odnoszącymi się do wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, technice i technologii, a także kulturze leśnej,

– prowadzenie ciągłej kampanii mającej na celu bezpośrednią edukację leśną społeczeństwa,

– sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną leśników oraz twórców, których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem,

– współpraca, wymiana doświadczeń z uczelniami i szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, arboretami i ogrodami botanicznymi, muzeami w kraju i za granicą.

 

Zapraszamy do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie!