Lasy Państwowe i Leroy Merlin wspólnie pracują dla klimatu

Leroy Merlin Polska dołącza do innowacyjnego projektu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu realizowanego przez Lasy Państwowe. Firma zobowiązała się m.in. do zalesienia obszaru ponad 250 ha, tym samym stając się liderem wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w zmniejszanie śladu węglowego w Polsce.
12.12.2019

Leroy Merlin Polska dołącza do innowacyjnego projektu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu realizowanego przez Lasy Państwowe. Firma zobowiązała się m.in. do zalesienia obszaru ponad 250 ha, tym samym stając się liderem wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w zmniejszanie śladu węglowego w Polsce.

12 grudnia Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisali porozumienie o współpracy w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Współpraca będzie wspierać realizację zobowiązań Polski wynikających z podpisanej Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz uzgodnień w ramach Porozumienia Paryskiego.

- Współpraca z Lasami Państwowymi przyczyni się do zrealizowania naszych ambitnych planów dotyczących działań proekologicznych. Cieszymy się, że partnerem Leroy Merlin została instytucja, która ma realny wpływ na zrównoważoną gospodarkę leśną – mówi Krzysztof Kordulewski, prezes Zarządu Leroy Merlin Polska i dodaje. – Zielony kolor zawarty w naszym logo jest dla nas, pracowników Leroy Merlin, swoistym zobowiązaniem. Angażując się w zalesienie obszaru ponad 250 ha, pragniemy symbolicznie zwrócić środowisku pewnego rodzaju dług ekologiczny, gdyż właśnie taka jest powierzchnia sklepów i parkingów naszej firmy. Nasze wsparcie będzie miało charakter zarówno finansowy, jak i czynny. Pragniemy by w sadzeniu lasów uczestniczyli wszyscy nasi pracownicy, a jest ich ponad 11 tysięcy oraz klienci, którzy wyrażą taką wolę. Razem możemy zrobić więcej na rzecz ochrony środowiska w Polsce.

Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podkreśla, że coraz więcej firm chce sadzić drzewa. - Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą około 500 milionów drzew, czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wycięli wcześniej drzewa na potrzeby polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia) oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, na przykład na nieużytkowanych już gruntach porolnych (zalesienia). Dziś Polska jest pokryta lasami w prawie 30 procentach, ich powierzchnię powiększono o około połowę od końca wojny – mówi. 

30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu,  jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej.

Działania Leroy Merlin Polska na rzecz środowiska naturalnego były wielokrotnie nagradzane, w tym tytułem EKOJANOSIK 2018, przyznawanym przez Narodową Radę Ekologiczną działającą przy Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska. Jednocześnie w listopadzie 2019 r. firma została wyróżniona przez miesięcznik Focus zajmując wysokie, 4. miejsce za podejmowanie działań na rzecz środowiska w Polsce.

Leroy Merlin realizując Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju prowadzi działania mające na celu edukację ekologiczną, ograniczenie emisji CO2, zużycia papieru i plastiku oraz optymalizację gospodarki stratami. Już teraz prawie 90 proc. odpadów poddawanych jest recyklingowi, w sklepach stosowane jest oświetlenie energooszczędne, a do podlewania roślin w wybranych sklepach wykorzystywana jest woda deszczowa.

Firma promuje wśród klientów odpowiedzialne źródła ciepła i 2 lata temu – 12 grudnia 2017 r. – zdecydowała się wycofać bezklasowe kotły grzewcze, jako pierwsze przedsiębiorstwo wśród sieci budowlano- dekoracyjnych w Polsce. Firma dołączyła również do programu #OddychajWarszawo ukierunkowanego na jakość powietrza oraz jest członkiem Partnerstwa dla Klimatu. Od wielu lat Leroy Merlin Polska jest także partnerem konferencji klimatycznej COP24.

Ważnym aspektem działalności proekologicznej jest edukacja i uwrażliwianie najmłodszych na aspekty związane ze środowiskiem naturalnym, dlatego od ponad 10 lat w sklepach w całej Polsce prowadzona jest akcja Dzieciaki Sadzeniaki, w której udział wzięło już prawie 200 tys. dzieci.

Jednocześnie wraz z globalnym problemem związanym ze zmniejszeniem populacji owadów, w tym pszczół, Leroy Merlin tworzy pasieki na terenie swoich sklepów (Jabłonna, Wrocław, Warszawa) oraz realizuje projekt domków dla owadów, w którym mogą wziąć udział klienci oraz dzieci.

Jest to kolejne działanie, po wycofaniu kilka lat temu szkodliwych środków ochrony roślin, mające na celu dbałość o jakość środowiska naturalnego.

W ramach działań na najbliższe lata firma założyła, że obszar zasadzonych lasów, zrównoważy się z terenami, które obecnie zajmowane są przez sklepy, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego.