Lekcja patriotyzmu w Celestynowie

Przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 – 1948” w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie 19 września, uczczono pamięć leśników, którzy oddali życie broniąc ojczyzny przed sowiecką agresją.
28.07.2017 | Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy RDLP w Warszawie

Przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 – 1948” w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie 19 września, uczczono pamięć leśników, którzy oddali życie broniąc ojczyzny przed sowiecką agresją.

Przy pomniku spotkali się kombatanci uczestniczący w wydarzeniach II wojny światowej, warszawscy leśnicy, przedstawiciele społeczności lokalnej zaangażowani w utrwalanie pamięci o polskich żołnierzach, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie okolicznych szkół oraz leśnicy z różnych części kraju. Uroczystościom towarzyszyła oprawa przygotowana przez Orkiestrę Wojskową z Warszawy oraz Wojskowa Asysta Honorowa.

Wielu uczestników zwracało uwagę na szczególną, patriotyczną wartość uroczystości, która odbyła się pod hasłem „Las ołtarzem Ducha". W swych wypowiedziach podkreślali oni rolę leśników w walkach o niepodległość, zachowaniu pamięci i budowaniu patriotycznych postaw społecznych oraz edukacji społeczeństwa.

Ważnym elementem wydarzenia było przedstawienie przygotowane przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie. Młodzież w przejmujący sposób opowiedziała o tragicznych losach Polaków po 17 września 1939 r., dając przy tym przykład pamięci historycznej i patriotycznych wartości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie objęli osobisty patronat nad „Dębowym lasem pamięci”, upamiętniającym leśników zamordowanych przez sowiecką armię.

Pamięć o bohaterach poległych na wschodzie jest szczególnie bliska sercom leśników. Wśród wielu zamordowanych był także pierwszy dyrektor Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych – Adam Loret.