Inwestycja w wodę zawsze się opłaci

Zmieniają się warunki klimatyczne i obniża się poziomu wód gruntowych, nie od dziś też mówi się, że Wielkopolska stepowieje. Co robić? Trzeba gromadzić wodę w chwili, gdy jest jej dużo, a uwalniać, gdy zaczyna jej brakować.
15.01.2021 | Ilona Żółtowska, Tomasz Lewandowski, Nadleśnictwo Koło

Zmieniają się warunki klimatyczne i obniża się poziomu wód gruntowych, nie od dziś też mówi się, że Wielkopolska stepowieje. Co robić? Trzeba gromadzić wodę w chwili, gdy jest jej dużo, a uwalniać, gdy zaczyna jej brakować.

Im dłużej zatrzymamy wodę w środowisku, tym dłużej będzie można z niej korzystać. I właśnie takie czasowe zatrzymanie wody nazywamy retencją wodną. Retencja może być: mała, duża, korytowa, glebowa, czy krajobrazowa, ale każda z nich ma ten sam cel – zatrzymać wodę!

Kolscy leśnicy od 20 lat dokładają wszelkich starań, by gromadzić wodę w lesie. Jak to robią? Na terenie Nadleśnictwa Koło powstało 35 obiektów małej retencji, głównie niewielkich śródleśnych zbiorników wodnych, rowów leśnych przedzielonych groblami, zastawek piętrzących czy mnichów. Miały i mają one istotny wpływ na zwiększenie możliwości retencyjnych i różnorodności biologicznej na terenie, na którym większość lasów powstała w efekcie zalesiania gruntów porolnych. Ma to ogromne znaczenie na obszarze ubogiej w lasy centralnej Polski i stepowiejącej ziemi kolskiej, gdzie obserwuje się wpływ wciąż prowadzonej eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Niespełna miesiąc temu, w grudniu 2020 r., Nadleśnictwo Koło ukończyło odtwarzanie rowów w leśnictwach Babiak i Rogóźno, a już dziś zapełniają się one wodą opadową. Jest to przykład wspomnianej retencji korytowej.

Dzięki tym działaniom leśnicy przywrócili funkcjonalności istniejących rowów melioracyjnych. Zastosowano urządzenia piętrzące - groble ziemne i mnichy, które pozwolą zapewnić odpowiednią retencję korytową, a także odprowadzą nadmiar zgromadzonej wody do istniejących leśnych zbiorników wodnych. Obie inwestycje zostały sfinansowane z środków własnych nadleśnictwa.

Zbiorniki wodne i rowy są cennym elementem przyrody w lasach Nadleśnictwa Koło. Wpisują się w otaczający polno-leśny krajobraz. Są miejscem bytowania ptaków wodnych, związanych z wodą gadów i płazów oraz stanowią wodopoje dla zwierzyny. Mogę pełnić funkcję przeciwpożarową, jako rezerwuar wody do wykorzystania na wypadek pożaru. Odgrywają ważną rolę dla lokalnej społeczności, stały się także elementem ścieżek edukacyjnych, są miejscem prowadzenia przez leśników zajęć edukacji leśnej.

W latach 2007-2014 nadleśnictwo włączyło się w działania w ramach ogólnopolskiego projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu, na terenie Nadleśnictwa Koło powstało 30 obiektów małej retencji: 26 zbiorników i cztery zastawki, a prace prowadzone w projekcie przełożyły się na konkretne liczby, gdyż łączna objętość retencjonowanej wody zwiększyła się o 67 634 m3.

 wielkie-efekty-malej-retencji-jpg.jpg

 logotypy-ue.jpg