Dostosowują wodopoje dla zwierząt

Puszczańskie Nadleśnictwo Browsk dostosowało 18 oczek wodnych dla leśnych zwierząt. Pozwoli to zapewnić zwierzynie stałe punkty dostępu do wody, szczególnie latem, gdy ilość wody w lesie jest ograniczona.
21.09.2020 | Tomasz Palak, Nadleśnictwo Browsk

Puszczańskie Nadleśnictwo Browsk dostosowało 18 oczek wodnych dla leśnych zwierząt. Pozwoli to zapewnić zwierzynie stałe punkty dostępu do wody, szczególnie latem, gdy ilość wody w lesie jest ograniczona.

Wodopoje w Nadleśnictwie Browsk (RDLP w Białymstoku) to oczka wodne lub naturalne zagłębienia terenu. Leśnicy ich nie budowali, ale polepszyli dostęp do wody. Co to oznacza? By zwierzęta miały łatwiejszy dostęp do wody brzegi zbiorników zostały złagodzone. (Nadleśnictwo z własnego budżetu pokryło wydatki na realizację tych działań). Poszczególne wodopoje mają powierzchnię ok. 100-150 m³ oraz głębokość ok. 1,5 m.

Zbiorniki wodne oraz położone wokół nich tereny są miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Równomiernie rozmieszczone oczka są chętnie odwiedzane przez jelenie, sarny, dziki, a przede wszystkim żubry, zwłaszcza, gdy ilość wody w lesie jest ograniczona z powodu suszy.

O częstych wizytach zwierząt świadczą liczne ślady - tropy i odchody pozostawione wokół zbiorników.

Przylatuje tam także wiele gatunków ptaków, które odwiedzają oczka wodne nie tylko, by zaspokoić pragnienie, ale także by zaczerpnąć wodę potrzebną do budowy gniazd, tak jak robią to np. drozdy czy dymówki.

Zbiorniki są także ważnym miejscem na trasach migracyjnych ptaków. Śródleśne oczka wodne, stawy czy cieki są też jedną z form tzw. małej retencji.

Obecnie jednym z najważniejszych strategicznie problemów jest kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą. Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, stawy, naturalne oczka wodne), a także mokradła tworzą bardzo cenne ekosystemy o zróżnicowanej gatunkowo florze i faunie.