Doceniamy wodę w lesie. Światowy Dzień Wody 2023

Choć żyjemy na „niebieskiej planecie”, woda jest dobrem bardzo ograniczonym. ONZ w raporcie o światowym stanie wód już w 2015 roku ostrzegała przed zagrożeniem niedoboru wody. Winą za ten fakt obarcza się przede wszystkim rosnącą industrializację. Dodatkowo zmiany klimatyczne wpływają na zmianę globalnego obiegu wody w przyrodzie. Już 3,6 miliarda ludzi cierpi z powodu braku wody. Te tendencje to wystarczający powód, by zacząć w sposób odpowiedzialny korzystać z tego cennego surowca. Dlatego 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.
22.03.2023

Choć żyjemy na „niebieskiej planecie”, woda jest dobrem bardzo ograniczonym. ONZ w raporcie o światowym stanie wód już w 2015 roku ostrzegała przed zagrożeniem niedoboru wody. Winą za ten fakt obarcza się przede wszystkim rosnącą industrializację. Dodatkowo zmiany klimatyczne wpływają na zmianę globalnego obiegu wody w przyrodzie. Już 3,6 miliarda ludzi cierpi z powodu braku wody. Te tendencje to wystarczający powód, by zacząć w sposób odpowiedzialny korzystać z tego cennego surowca. Dlatego 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.

Rola lasu w zatrzymywaniu wody

Już w 1968 r. została zauważona rola lasów dla gospodarki wodnej. Znalazło to odzwierciedlenie w przyjętej przez Radę Europy Europejskiej Karcie Wodnej. W Polsce leśnicy, w ramach programów retencji wody, gromadzą wodę i spowalniają jej odpływ.

Las to bardzo złożony organizm, który potrzebuje wody do funkcjonowania. Coraz częściej pojawiają się symptomy, że drzewa są osłabione i chorują. Sygnałem, że tej wody brakuje jest także jemioła, która pojawia się na drzewach. Leśnicy robią, co mogą, by zapewnić lasom odpowiedni poziom nawodnienia, nie polegając jedynie na warunkach atmosferycznych. Jeden metr sześcienny gleby leśnej jest w stanie zatrzymać nawet 200 litrów wody.

Nasze lasy zatrzymują, magazynują, oczyszczają i wprowadzają do obiegu przyrodniczego znacznie więcej wody niż wszystkie śródlądowe zbiorniki retencyjne.

  • Las gromadzi wodę w okresach jej nadmiaru i oddaje terenom położonym w niższych częściach zlewni w okresach niedoboru wody.
  • Las ogranicza spływ wód opadowych i przekształca go w spowolniony, podziemny obieg biologiczny.
  • Las oczyszcza wodę; proces zachodzi w szczególnie aktywnym środowisku gleb leśnych, pełniących rolę filtru biologicznego.

Duże znaczenie ma także zwiększanie lesistości (szczególnie na terenach zagrożonych erozją) oraz wprowadzanie drzewostanów w górnej granicy ich występowania, na zdegradowanych glebach grożących skażeniem wód podziemnych, a także w pasach zadrzewieniowych w celu ochrony przed erozją wodną i spływem skażonych wód powierzchniowych.

Na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe dużo jest przykładów małej retencji wodnej; budowane są zastawki, progi, przelewy umożliwiające regulowanie stanu wilgotności siedlisk.

Mała retencja

Lasy Państwowe mając świadomość, jak ważną rolę pełni woda w lesie są zaangażowane w programy retencji, a także ochrony i zrównoważonego użytkowania terenów podmokłych. Działania, jakie prowadzą leśnicy odtwarzając ekosystemy wodne, realizują w ramach projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ochrony gatunków i siedlisk.

Mała retencja realizowana jest w lasach od lat 90. ubiegłego wieku. Przez ten czas leśnicy wybudowali ok. 13. tys. obiektów, a szacowana ilość retencjonowanej wody (z projektów realizowanych tylko w latach 1998-2015) to ok. 53 mln m3.

Na zatrzymywanie wody w lasach jest wiele sposobów. Najważniejszą rolą małej retencji jest lokalne gromadzenie wody, by poprawić nawodnienie gruntu. Głównym celem małej retencji jest zabezpieczenie lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu.

Światowy Dzień Wody ma za zadanie zmotywować rządy, instytucje, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz społeczności i obywateli do podejmowania działań mających na celu racjonalne, zrównoważone i przemyślane gospodarowanie zasobami wody. Tylko współpraca wielu może przynieść oczekiwany skutek.

Zapraszamy do obejrzenia filmów związanych z wodą: