Czas na sprzątanie drewnianych domków

W lasach trwa wieszanie nowych i czyszczenie starych budek dla ptaków. To jeden z elementów wspomagających niektóre gatunki ptaków zamieszkujących lasy.
12.12.2019 | Adrian Pietrzak, Nadleśnictwo Solec Kujawski

W lasach trwa wieszanie nowych i czyszczenie starych budek dla ptaków. To jeden z elementów wspomagających niektóre gatunki ptaków zamieszkujących lasy.

Leśnicy prowadząc gospodarkę leśną dążą do pozostawiania w drzewostanie drzew biocenotycznych, czyli m.in. dziuplastych. Jeżeli takich drzew jest mniej leśnicy zastępują naturalne dziuple budkami lęgowymi, umożliwiającymi utrzymanie licznych populacji niektórych gatunków dziuplaków w lasach. 

Niezbędnym zabiegiem w istniejących budkach jest ich jesienne czyszczenie, gdyż pozostawione w budce gniazda są źródłem groźnych dla ptaków pasożytów. Gromadzący się materiał gniazdowy dodatkowo spłyca budkę, co ułatwia drapieżnikom dostęp do jaj i lęgów.

Często w trakcie czyszczenia okazuje się, że ptasie domki miały innych lokatorów niż ci, dla których zostały wywieszone. Budki w toruńskim Nadleśnictwie Solec Kujawski zasiedliły popielice, myszy leśne, dzikie roje pszczół, osy i szerszenie.

Jeżeli po przeanalizowaniu zasiedlenia budek i dostępności naturalnych dziupli stwierdzono deficyt budek, leśnicy wywieszają nowe - i to w pięciu podstawowych typach.

Są to budki dla najmniejszych dziuplaków, czyli sikory modrej, muchołówki żałobnej; dla tych większych dziuplaków - sikory bogatki, wróbla, mazurka;  dla szpaka, krętogłowa, kowalika, pleszki; dla gołębia siniaka, dudka oraz dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi.

W Nadleśnictwie Solec Kujawski w 2019 r. zaplanowano czyszczenie tysiąca starych budek oraz wywieszenie 200 nowych.

Chrońmy ptaki, chroniąc ich miejsca lęgowe! Nie niszczmy budek lęgowych! 

Ptaki odgrywają dużą rolę w przyrodzie nie tylko z punktu widzenia przydatności dla człowieka, ale przede wszystkim pod kątem ich oddziaływania na ekosystemy. - Lubię wybrać się w niedzielę na spacer do lasu i wyczyścić budki  – mówi pan Waldek, stolarz i dostawca budek w Nadleśnictwa Solec Kujawski, pasjonat i miłośnik ptaków, zrzeszony w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.

Duże znaczenie ma wywieszanie budek dla większych ptaków, np. dla sów oraz dla żyjących w leśnej głuszy nietoperzy, takich jak borowiec wielki, nocek duży czy kilka gatunków mroczków. W nadleśnictwie powodzeniem cieszą się budki dla puszczyków. 

Przez okres zimy z nowymi skrzynkami powinny oswoić się sikorki, dzięcioły czy przylatujące wczesną wiosną szpaki, które są najczęstszymi ich lokatorami, a za kilka miesięcy będzie można już obserwować nowych lokatorów leśnych osiedli.