Czas na modelowanie bilansu węgla w lesie [WIDEO]

Międzynarodowa konferencja i warsztaty Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3) zebrała w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym twórców i najlepszych specjalistów zajmujących się CBM, w tym prof. Wernera Kurtza z Natural Resources Canada’s Pacific Forestry Centre in Victoria
30.11.2016 | Tomasz Zielonka

Międzynarodowa konferencja i warsztaty Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3) zebrała w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym twórców i najlepszych specjalistów zajmujących się CBM, w tym prof. Wernera Kurtza z Natural Resources Canada’s Pacific Forestry Centre in Victoria

Gości konferencji przywitał prof. Tomasz Zawiła - Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Zaznaczył, że moment, w którym odbywa się konferencja jest szczególnie ważny dla Lasów Państwowych, ponieważ obecnie jest opracowywany projekt  Leśnych Gospodarstw Węglowych. To właśnie te obszary będą ukierunkowane na zwiększoną akumulację węgla w stosunku do tego, co zakładają Plany Urządzenia Lasu.

CBM CFS, to oprogramowanie stworzone przez kanadyjskich naukowców na potrzeby modelowania bilansu węgla w lesie. Ma ono za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy zabiegi hodowlane stosowane przez leśników dadzą oczekiwany efekt ekonomiczny i ekologiczny w bilansie węgla.

Zagadnienia związane z obiegiem węgla i jego wymiarem ekonomicznym, są jednym z najistotniejszych tematów ostatnich lat. Problematyka absorbcji i emisji tego gazu, nabiera szczególnego znaczenia na obszarach leśnych, które zwykle korzystnie wpływają na jego bilans w przyrodzie. Uszczegółowienie metod obliczeniowych, poprzez przygotowanie dedykowanych do tego celu programów, może przynieść w efekcie znaczne korzyści finansowe.

O implementacji systemu kanadyjskiego do polskich warunków mówił Radomir Bałazy z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Podkreślił on, że seminarium składa się z dwóch części: naukowej i niemniej istotnej warsztatowej. Pracownicy IBL wraz gośćmi z Kanady szkolili osoby zaangażowane w funkcjonowanie Leśnych Gospodarstw Węglowych, jak w praktyce stosować model kanadyjski w warunkach polskich.

Dyrektor Zawiła-Niedźwiecki nie krył zadowolenia, że Lasy Państwowe postawiły na oprogramowanie Kanadyjczyków. W 2016 r. prestiżowy magazyn „Journal of Forestry” przeprowadził ranking wśród 12 istniejących na rynku programów do modelowania węgla w lesie. Z analizy wynika, że CBM najlepiej spełnia swoje zadania.

Na konferencji swoje wystąpienia mieli również dr hab. Andrzej Jagodziński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, z wykładem „Tempo dekompozycji liści drzew w zróżnicowanych warunkach środowiskowych i jego związek z obiegiem węgla w ekosystemach leśnych” oraz dr hab. inż. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z wykładem „Modelowanie produkcyjności siedlisk na podstawie różnych źródeł danych”.

O roli lasów w bilansie CO2 w swoich krajach opowiadali dr Yusuf Serengil z Uniwersytetu w Istambule i dr Yueh-Hsin Lo z Uniwersytetu w Nawarze. Natomiast dr Roberto Pilli, przedstawiciel Komisji Europejskiej, zaprezentował wykład na temat CBM w Unii Europejskiej.