Budki już czekają na wyjątkowych lokatorów

200 specjalnych budek dla pilchowatych powiesili na terenie Nadleśnictwa Daleszyce przyrodnicy realizujący „Program ochrony pilchowatych na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego".
28.07.2017 | Paweł Kosin, specjalista Działu Gospodarki Leśnej Nadleśnictwo Daleszyce

200 specjalnych budek dla pilchowatych powiesili na terenie Nadleśnictwa Daleszyce przyrodnicy realizujący „Program ochrony pilchowatych na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego".

Na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego w Nadleśnictwie Daleszyce rozpoczęto program badań i ochrony pilchów oraz program edukacyjny dotyczący tej sympatycznej grupy leśnych ssaków.
W pierwszym etapie rozwieszono w lasach bukowych 200 budek imitujących dziuple. Budki dla pilchowatych, przede wszystkim popielic i orzesznic, wywieszono w grupach po dziesięć sztuk. - Wytypowaliśmy do wywieszenia budek drzewostany w leśnictwie Sieraków, w którym nie brakuje starodrzewi bukowych. To właśnie takie drzewa pilchowate najczęściej wybierają do swojego bytowania – wyjaśnia Michał Ostrowski, zastępca nadleśniczego i dodaje:- Mimo skrytego trybu życia pilchowatych, daleszyccy leśnicy na terenie lasów, którymi się opiekują widują te sympatyczne gryzonie i ślady ich bytowania.

 Popielicowate to małe gryzonie bardziej przypominające wiewiórki czy polatuchy niż myszy.

W drugim etapie będzie prowadzony monitoring zajęcia budek. Zebrany materiał posłuży do oceny wielkości populacji pilchów i ich preferencji siedliskowych. Zgromadzone informacje posłużą do realizacji kolejnych programów. - W Polsce występują cztery gatunki pilchów: orzesznica, koszatka, żołędnica i popielica. Wszystkie są narażone na wyginięcie, a ich populacje kurczą się – mówi Łukasz Misiuna, przyrodnik realizujący program. - Ponadto wiedza o ich występowaniu i potrzebach jest niewielka. W województwie świętokrzyskim żaden kompleks leśny ani obszar chroniony nie ma wykonanej dokładnej oceny liczebności, składu gatunkowego, stanu populacji ani zagrożeń i metod przeciwdziałania im w odniesieniu do pilchowatych – wyjaśnia przyrodnik.

Ważną częścią podjętych działań są zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży kieleckich szkół.

Program badań i ochrony pilchów jest realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy ze Stowarzyszeniem M.O.S.T. z Kielc i Nadleśnictwem Daleszyce. Został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. - To jeden z pierwszych programów przyrodniczych przy realizacji, którego współpracują tak różne podmioty – tłumaczy Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.