Informacje statystyczne i raporty

 • Raporty o stanie lasów w Polsce

  Raporty o stanie lasów w Polsce

  Stan lasów w Polsce jest przedmiotem oceny władz państwowych. W ramach tej oceny na Lasy Państwowe – zgodnie z ustawą o lasach – został nałożony obowiązek corocznego sporządzania raportu o stanie lasów. Jest on opracowywany na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyk międzynarodowych.

 • Sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL LP

  Sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL LP

  Dokument opracowywany corocznie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na podstawie analizy danych pochodzących ze wszystkich jednostek Lasów Państwowych.

 • Zwalczanie szkodnictwa leśnego

  Zwalczanie szkodnictwa leśnego

 • Raporty z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

  Raporty z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

 • Leśna statystyka 1997-2007

  Leśna statystyka 1997-2007

  Opracowanie zawiera dane liczbowe dotyczące lasów i gospodarki leśnej w Polsce z lat 1997–2007. Stanowi ono uzupełnienie publikacji „Las w liczbach”, obejmującej okres od połowy XVII w. do roku 1997, wydanej w 1997 r. i dostępnej w bibliotekach w wersji drukowanej.

 • Lasy i leśnictwo w krajach Unii Europejskiej

  Lasy i leśnictwo w krajach Unii Europejskiej

  Przewodnik po lasach, leśnictwie i jego problemach w krajach Unii Europejskiej, opracowany w roku 2006 przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Centrum Informacyjne Lasów Państwowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych krajów UE. Publikacja odzwierciedla różnorodność warunków przyrodniczych, gospodarczych i społecznych kształtujących strukturę, cele i zadania lasów oraz leśnictwa w krajach Wspólnoty. Opracowanie dostępne również w wersji angielskiej.

Ostatnie aktualności

 • Puszcza w większości jest dostępna

  Puszcza w większości jest dostępna

 • Dlaczego w Puszczy pracują harwestery?

  Dlaczego w Puszczy pracują harwestery?

 • Co się teraz dzieje w Puszczy?

  Co się teraz dzieje w Puszczy?

 • Moc kwiatów zamknięta w słoiku

  Moc kwiatów zamknięta w słoiku