Dokument opracowywany corocznie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na podstawie analizy danych pochodzących ze wszystkich jednostek Lasów Państwowych.