Prosto z lasu, odcinek 3/13

10.04.2013

Tereny Nadleśnictwa Krynki doskonale spełniają potrzeby funkcjonowania ośrodka opieki nad zwierzętami chorymi, osłabionymi lub zbyt młodymi by samodzielnie funkcjonować. Ośrodek powstał z inicjatywy okolicznych mieszkańców i corocznie pomaga wielu zwierzętom, wypuszczanym na wolność.
Żubry są w Polsce pod szczególną opieką. Istnieją stada żyjące na terenach zamkniętych, ale są również żyjące na wolności. Jedno z takich stad jest w Puszczy Knyszyńskiej. Nie jest ono pozostawione samo sobie. Cały rok jest monitorowane, a zimą dokarmiane i liczone.