Niemy Krzyk

22.08.2016

Film o gradacji kornika i związanym z nią zamieraniu świerków w Puszczy Białowieskiej, wyprodukowany przez Ruch Obrony Lasów Polskich.