Leśne Gospodarstwa Węglowe – Dla Ciebie chronimy klimat

08.06.2021

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe to odpowiedź na postępujące negatywne zmiany klimatu. Głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na klimat jest nadmierna emisja dwutlenku węgla (CO2) oraz innych gazów cieplarnianych np. podtlenku azotu (N2O). W Porozumieniu Paryskim z 2015 r. wskazano lasy jako naturalnego pochłaniacza gazów cieplarniach oraz położono nacisk na zwiększenie efektywności tego procesu. Leśne Gospodarstwa Węglowe mają znaczący wpływ na otoczenie, również na warunki życia osób nie będących bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe.

Środki uzyskane ze sprzedaży wytworzonych w ramach projektu jednostek dwutlenku węgla, zostają przeznaczone na realizację przedsięwzięć z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystycznej, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz edukacji leśnej i historycznej.