Scenariusze zajęć lekcyjnych z Wiedzy o społeczeństwie, w których poruszane są kluczowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, potrzeb społeczeństwa i ich pogodzenia z wytrzymałością światowego systemu ekologicznego.