W Puszczy Białowieskiej masowo zamierają świerki zaatakowane przez kornika drukarza. Ofiarą padło pół miliona drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Drzewa umierają też w rezerwatach mieszczących się na trenach zarządzanych przez LP oraz w Białowieskim Parku Narodowym. LP rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy.
Podczas rozmów z przedstawicielami tzw. Obozu dla Puszczy w Warszawie 9 listopada, Lasom Państwowym zostały przedstawione postulaty w sprawie Puszczy Białowieskiej. Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi na wspomniane wcześniej postulaty, które zostały przekazane aktywistom. Przedstawione fakty pozwolą Państwu zrozumieć co, jak i dlaczego leśnicy robią w Puszczy Białowieskiej.
Zaledwie dzień temu, 18 września przez województwo podlaskie przeszły silne wiatry, które poprzewracały dużą liczbę drzew. W trzech puszczańskich nadleśnictwach straty wyliczono na 1 tys. m3 drewna. Jednak szacowanie strat nadal trwa.
W leśnictwie Teremiski (Nadleśnictwo Białowieża) nieznani sprawcy wykopali tablicę informacyjną rezerwatu przyrody i przestawili ją w miejsce w żaden sposób niezwiązane z rezerwatem.
W Nadleśnictwie Białowieża, najbardziej dotkniętym kilkuletnią gradacją kornika, przy szlakach komunikacyjnych stoją dziesiątki tysięcy martwych i osłabionych świerków oraz innych drzew, często połamanych i zawieszonych na sąsiednich. Stwarzają one zagrożenie dla zdrowia i życia osób odwiedzających Puszczę Białowieską i dlatego są sukcesywnie usuwane, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Niestety, te prace cały czas są utrudniane przez aktywistów związanych z tzw. Obozem dla Puszczy.
W odniesieniu do nieprawdziwych informacji o wycięciu dębu w oddziale 338A, publikowanych przez media i aktywistów z „Obozu dla Puszczy” informujemy, że drzewo to było wcześniej złamane przez wiatr i zawieszone na innym drzewie.
W nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej oraz na terenie Białowieskiego Parku Narodowego są kontynuowane badania archeologiczne. W tym roku w wielu miejscach Puszczy dokonano kolejnych odkryć archeologicznych, które wskazują, że dawna działalność człowieka miała miejsce na większym obszarze Puszczy, mając również inny charakter, niż dotychczas sądzono.
Lasy Państwowe w Puszczy Białowieskiej realizują i będą realizować środki tymczasowe z postanowienia wiceprezesa europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 lipca 2017 r. - powiedział dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski, odnosząc się do wysłuchania stron przed trybunałem z 11 września.
11 września przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, odbyło się posiedzenie w sprawie nakazu zaprzestania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Początkowo spotkanie miało dotyczyć całego postępowania wobec Polski w sprawie Puszczy. Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu, Trybunał rozstrzygnie, czy nakaz zostanie utrzymany.