Two Centuries of the Białowieża Forest in Sylwan Journal

Wersja anglojęzyczna publikacji stanowiącej wybór 50 ze 130 artykułów o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym, od roku 1820 aż do 2018. Redaktor naukowy publikacji, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który dokonał wyboru artykułów, wyraża we wstępie nadzieję, że wydanie to, poprzez ukazanie historycznego kontekstu Puszczy Białowieskiej, przyczyni się do lepszego zrozumienia złożoności problematyki tego cennego obszaru.
14.01.2021

Wersja anglojęzyczna publikacji stanowiącej wybór 50 ze 130 artykułów o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym, od roku 1820 aż do 2018. Redaktor naukowy publikacji, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który dokonał wyboru artykułów, wyraża we wstępie nadzieję, że wydanie to, poprzez ukazanie historycznego kontekstu Puszczy Białowieskiej, przyczyni się do lepszego zrozumienia złożoności problematyki tego cennego obszaru.