Broszura w języku angielskim opracowywana corocznie na podstawie „Raportu o stanie lasów w Polsce”, przedstawiająca informacje o stanie lasów wszystkich form własności, na tle danych z ostatnich lat oraz na tle innych krajów.