Funkcje lasu

29.11.2016

"Gdybyśmy mogli się cofnąć w czasie, by zapytać człowieka pierwotnego, co było dla niego najważniejsze, bądźcie pewni, że odpowiedziałby: LAS. Jego egzystencja w całości zależała od lasu. Bez niego nie miałby ognia, pożywienia, schronienia, ubrania.
Dzisiaj co prawda to wszystko oferują nam sklepy, ale i tak nie jest możliwe, aby i nasze życie mogło się obyć bez tego, co nam daje las. Las jest jednocześnie środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt, roślin, grzybów, protistów i bakterii. Również najrzadszych! Dlatego niezmiernie ważne jest, by człowiek w sposób odpowiedzialny korzystał z jego zasobów. Wielka w tym rola leśników, którzy gospodarując lasem w imieniu społeczeństwa, godzą potrzeby przyrody i człowieka. Patrzą więc na las we wszystkich wymiarach:  przyrodniczym, społecznym i gospodarczym." - Anna Pikus i Hanna Będkowska