Zasadź się na zdrowie!

#ZasadźSięNaZdrowie to hasło akcji zainaugurowanej przez Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.
23.10.2019 | Główny Inspektorat Sanitarny, Anna Pikus, DGLP

#ZasadźSięNaZdrowie to hasło akcji zainaugurowanej przez Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.

Wspólna akcja pod hasłem #ZasadźSięNaZdrowie  odbędzie się w całej Polsce na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zaplanowano posadzenie 16 tys. sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych.

– Las leczy, las jest prawdziwym lekarstwem na szereg chorób somatycznych. Chcemy, abyśmy umieli go docenić, kształtować nawyki i zachowania sprzyjające naturze. Las zapewni nam, że będziemy mniej chorować - powiedział podczas spotkania Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny.

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty. W dużej mierze dzięki leśnikom lasy zajmują obecnie już 30 proc. powierzchni Polski. W uproszczeniu można powiedzieć, że 30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu, jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej.

Las to miejsce relaksu, zarówno fizycznego i psychicznego, odprężenia oraz odpoczynku. Z kolei ludzie, którzy mają dostęp do terenów zielonych, są na ogół zdrowsi. Regularny kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie, sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych czynników prowadzących do poprawy i zachowania jakości życia ludzi.

zasadz_zdrowie_logo_ZIELEN.jpg

Rosnące zainteresowanie prozdrowotnymi właściwościami lasu sprzyja podejmowaniu działań na rzecz promocji leczniczych walorów lasu. Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie ludzi naszym celem jest zachęcenie do postrzegania lasu jako środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Dla Lasów Państwowych wartością są osoby odwiedzające las w sposób świadomy i bezpieczny zarówno dla siebie i dla przyrody. Leśnicy mają na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców Polski i są przekonani, że regularny kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, a obszary leśne stanowią cenny naturalny zasób, który może wnieść szczególny wkład w poprawę jakości życia ludzi. Dlatego porozumienie z GIS daje szansę rozszerzyć te działania o budowanie świadomości na temat wpływu lasu na zdrowie i dobrostan społeczeństwa.

Lasy Państwowe dysponują bogatą infrastrukturą turystyczną, umożliwiającą korzystanie z lasów każdemu, nieodpłatnie i w sposób nieograniczony. Dlatego leśnicy rozmawiają z grupami społecznymi korzystającymi z lasów. Są wśród nich rowerzyści, harcerze, buszkrafterzy, surwiwalowcy, PTTK.

W 2019 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna obchodzi 100-lecie istnienia, a Lasy Państwowe 95-lecie istnienia. Mogłoby się wydawać, że instytucje są zupełnie różne pod względem zadań oraz obszaru działania, ale można dostrzec wspólny mianownik jakim jest troska o zdrowie mieszkańców Polski.  Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywność na świeżym powietrzu, wypoczynek, edukacja i profilaktyka to ich priorytetowe zadania. Dlatego instytucje łączą swoje siły i ruszają ze wspólną akcją sadzenia drzew!