Trójkąt Lidzbarski na mapie

Olsztyńskie Nadleśnictwo Górowo Iławeckie przygotowało mapę o Trójkącie Lidzbarskim, czyli fortyfikacjach znajdujących się w tamtejszych lasach. Opracowanie to efekt prowadzonych od 2008 r. prac badawczych oraz inwentaryzacji prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa.
22.09.2020 | Waldemar Ostrowski, Nadleśnictwo Górowo Iławeckie

Olsztyńskie Nadleśnictwo Górowo Iławeckie przygotowało mapę o Trójkącie Lidzbarskim, czyli fortyfikacjach znajdujących się w tamtejszych lasach. Opracowanie to efekt prowadzonych od 2008 r. prac badawczych oraz inwentaryzacji prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa.

Mapa „Trójkąt Lidzbarski - mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie” jest już trzecią częścią serii, a także kolejnym krokiem do zinwentaryzowania całości umocnień Trójkąta Lidzbarskiego, znajdujących się na terenie Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Olsztynie.

Opracowanie obejmuje 31 km fragment linii obronnej (czwarty oraz fragmenty trzeciego i piątego odcinka dywizyjnego), na którym łącznie zinwentaryzowano 227 schronów.

Fortyfikacje Trójkąta Lidzbarskiego stanowią ciąg umocnień o długości 175 km, biegnący od brzegu Zalewu Wiślanego do Zalewu Kurońskiego, przecinający obecną granicę Polski na północ od Bartoszyc. Jej przebieg wytyczono z wykorzystaniem kompleksów leśnych, które stanowiły naturalną osłonę.

Większość z 1003 schronów (wybudowanych w latach 1928-37) jest położona w granicach kilku nadleśnictw: Zaporowo, Orneta, Wichrowo, Górowo Iławeckie oraz Bartoszyce. Przeważającą cześć budowli stanowią małe, świetnie zamaskowane i wkomponowane w krajobraz schrony bojowe dla obsługi karabinów maszynowych.

Ich odnajdowanie w terenie było niezwykle czasochłonne. W inwentaryzacji wykorzystano zarówno materiały archiwalne (kopie map), jaki i najnowszą technologię - GPS i mapy lidarowe.

Opracowana mapa ułatwia zwiedzanie najciekawszych schronów, dostarcza wielu informacji. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zawiera tłumaczenia na język angielski. Mapa jest dostępna w siedzibie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie.