Toruńscy leśnicy zakończyli kurs przysposobienia wojskowego

Dobiegł końca pilotażowy kurs podstawowy z przysposobienia wojskowego leśników w Centrum Szkolenia Strzeleckiego LP zorganizowane przez RDLP w Toruniu we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Celem szkolenia było wypracowanie mechanizmów współpracy leśników z wojskiem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
01.07.2021 | Honorata Galczewska, rzecznik prasowy RDLP w Toruniu

Dobiegł końca pilotażowy kurs podstawowy z przysposobienia wojskowego leśników w Centrum Szkolenia Strzeleckiego LP zorganizowane przez RDLP w Toruniu we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Celem szkolenia było wypracowanie mechanizmów współpracy leśników z wojskiem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Szkolenie prowadzili instruktorzy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, żołnierze reprezentujący wysoki poziom wyszkolenia oraz duże doświadczenie na polu walki, m.in. uczestniczący w przeszłości w misjach zagranicznych.

Pierwsza grupa leśników z terenu RDLP w Toruniu przeszła szkolenie m.in. z zakresu obsługi broni typu VIS100 i karabinek GROT, rozminowywania terenu, a także działań taktycznych w różnych warunkach i medycyny pola walki. Leśnicy nauczyli się współpracy z żołnierzami, skoordynowanego działania i pomocy. Jednocześnie służyli radą na temat możliwości wykorzystania terenów leśnych do działań dywersyjnych.

- Służba Leśna jest wymieniana we wszystkich opracowaniach dotyczących naszego kraju, jako ta służba, która na bieżąco będzie współpracowała z Wojskami Obrony Terytorialnej w sytuacji kryzysowej - powiedział na zakończenie kursu Bartosz Michał Bazela, dyrektor toruńskiej dyrekcji LP. - Kurs przysposobienia wojskowego dla leśników ma na celu zazębienie tej bardzo dobrej współpracy z WOT-em, która trwa już od lat.

- Umiejętności leśników oceniam na bardzo wysokim poziomie - pochwalił leśników płk Krzysztof Leszczyński Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. - Przed rozpoczęciem kursu wielu leśników nie miało nic wspólnego ze służbami mundurowymi lub działaniem taktycznym, ale poprzez zaangażowanie, które wykazali w trakcie tego kursu, aktualnie ich umiejętności są na bardzo wysokim poziomie. Jest to pierwszy etap szkolenia, który będziemy później rozwijać.

Rozpoczęty cykl szkoleń, nawiązuje do przedwojennego przeszkolenia wojskowego leśników. W 1933 r. Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret i minister spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki zawarli umowę o zorganizowaniu szkolenia wojskowego leśników w ramach powołanej paramilitarnej organizacji wojskowej PWL.

Przysposobienie Wojskowe Leśników miało na celu krzewienie kultury fizycznej i sportu, ale również przygotowywało do zadań, które miały być przydzielone w czasie wojny. Kładziono nacisk m.in. na przygotowanie bojowe w specyficznych warunkach, jakie stwarza las oraz działania sabotażowe na tyłach wroga. Dzięki PWL z chwilą wybuchu II wojny światowej 12 tysięcy w pełni przeszkolonych leśników i robotników leśnych stanęło do walki w obronie ojczyzny.