Oświadczenie

W dniu 2 grudnia bieżącego roku ukazał się na portalu Onet artykuł autorstwa redaktorów Pawła Czernicha oraz Dawida Serafina zatytułowany „Zamiast narady była impreza? Tajemniczy zjazd dyrektorów Lasów Państwowych”
04.12.2020

W dniu 2 grudnia bieżącego roku ukazał się na portalu Onet artykuł autorstwa redaktorów Pawła Czernicha oraz Dawida Serafina zatytułowany „Zamiast narady była impreza? Tajemniczy zjazd dyrektorów Lasów Państwowych”

W materiale tym pojawiło się wiele nieprawdziwych twierdzeń godzących w dobre imię dyrektora generalnego, dyrektorów regionalnych, pracowników oraz Lasów Państwowych jako instytucji.

Wśród najbardziej jaskrawych insynuacji zawartych w materiale Onetu można wymienić choćby stwierdzenia, iż narada nie miała charakteru służbowego i że było to „spotkanie z okazji imienin dyrektora generalnego”, które zostało zorganizowane wbrew zaleceniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska i którego koszty – „impreza leśniczej wierchuszki mogła kosztować nawet 100 tys. zł.” – zostały nielegalnie pokryte z budżetu Lasów Państwowych.

Jedyną prawdziwą informacją zawartą w materiale Onetu było to, że rzeczywiście w środę odbyła się w Radocynie narada dyrektorów Lasów Państwowych. Było to spotkanie stricte służbowe poświęcone m.in. wypracowaniu strategii Lasów Państwowych wobec coraz szerzej pojawiających się roszczeń reprywatyzacyjnych (także zgłaszanych przez obcokrajowców) wobec terenów leśnych pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. Wobec poruszania takiej tematyki oczywistym jest, że narada nie mogła odbywać się w formie zdalnej.

Wobec faktu, że pomówienia zawarte w materiale Onetu naruszają dobra osobiste zarówno poszczególnych osób z kierownictwa LP, jak i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako całości dyrektor generalny LP podjął decyzję o wystąpieniu na drogę sądową zarówno przeciwko autorom szkalującego dobre imię Lasów Państwowych artykułu jak też przeciwko wydawcy i właścicielowi portalu Onet.

Droga sądowa jest – zdaniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – najwłaściwszym sposobem, dzięki któremu autorzy insynuacyjnego materiału („nasi informatorzy wyliczają”, „dodaje kolejny z naszych informatorów”,  „jak twierdzą nasi informatorzy”, „mówi jeden z naszych rozmówców”) będą mogli przed niezawisłym sądem udowadniać prawdziwość swoich twierdzeń.

Z szacunku do środowiska dziennikarskiego, Dyrekcja Lasów Państwowych postanowiła nie korzystać z procedury karnej (art. 212 § 1 kodeksu karnego), ale skierować przeciwko portalowi Onet pozew cywilny, w którym będziemy się domagać nie tylko przeprosin, ale także zapłaty adekwatnej do rangi i zasięgu zniesławienia sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Dyrekcja rozważy również kierowanie pozwów także wobec tych redakcji, które bezkrytycznie rozpowszechniają informacje naruszające dobre imię LP.