Nowe domy dla rybołowów

Cztery kolejne platformy dla rybołowów zamontowano na słupach wysokiego napięcia. Tym razem konstrukcje zostały założone w pilskim Nadleśnictwie Wałcz.
18.03.2021 | Magdalena Marchwiak, Krzysztof Dymek, Nadleśnictwo Wałcz

Cztery kolejne platformy dla rybołowów zamontowano na słupach wysokiego napięcia. Tym razem konstrukcje zostały założone w pilskim Nadleśnictwie Wałcz.

Nowe platformy, zamontowane 15 marca, są ostatnimi z 20 zamontowanych tego typu platform w ramach realizacji projektu „Ochrona rybołowa (Pandion haliaetus) na wybranych obszarach Natura 2000”.

Więcej o projekcie ochrony rybołowów

Montaż platform na słupach nie jest prosty, gdyż wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczonych monterów, a przede wszystkim wyłączenia napięcia w liniach o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dlaczego więc w ogóle montuje się je na słupach?

Doświadczenia z Niemiec pokazują, że rybołowy chętnie wybierają takie stanowiska. Obecnie niemal jednej trzecia populacji rybołowów w Niemczech (ok. 250 par) gniazduje na słupach wysokiego napięcia. Zdarza się, że na kolejnych słupach - oddalonych od siebie o zaledwie 500 metrów - znajduje się kilkanaście gniazd.

Miłośnicy ptaków z pewnością doskonale pamiętają, że Polsce gatunek ten także wybiera takie platformy. To właśnie z takiego gniazda rybołowów (Nadleśnictwo Lipka) była prowadzona pierwsza w Polsce transmisja online.

Warto jednak dodać, że w ramach realizacji projektu LIFE montowane były też platformy na drzewach. W sześciu nadleśnictwach pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych zainstalowano je w 25 miejscach, starannie wybranych przez ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów i leśników.

Niektóre z nich są już zasiedlone i to nie tylko przez rybołowy. Na jednej z platform, w Nadleśnictwie Wałcz, zadomowił się inny bardzo rzadki ptak drapieżny - sokół wędrowny (Falco peregrinus) co pokazuje, że działania ochronne na rzecz jednego gatunku przynoszą korzyści wielu innym, równie cennym przyrodniczo.

Projekt „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” to wspólne działanie DGLP (koordynator przedsięwzięcia), 20 nadleśnictw położonych na północy Polski oraz KOO, który od lat podejmuje próby ocalenia gatunku.