Nowa edycja „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”

Właśnie ukazało się kolejne, trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”. W publikacji opisano nie tylko rośliny rodzime występujące w Polsce, ale również te od dawna zadomowione w naszym kraju.
28.06.2016

Właśnie ukazało się kolejne, trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”. W publikacji opisano nie tylko rośliny rodzime występujące w Polsce, ale również te od dawna zadomowione w naszym kraju.

Nowa publikacja obejmuje 370 taksonów paprotników i roślin kwiatowych, a to oznacza, że została rozszerzona w stosunku do poprzedniego wydania o 85 taksonów. Spośród taksonów zamieszczonych w książce, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej, a 120 za zagrożone na terenie Europy.

W publikacji opisano:
36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską

43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową

51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym

W „Księdze" zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5 – wymarłe w stanie dzikim EW; 111 krytycznie zagrożonych gatunków CR; do kategorii zagrożonych wyginięciem EN zaliczano 102 taksony; 102 gatunki stanowią taksony narażone na wyginięcie VU; kategorię bliskich zagrożenia NT reprezentuje 11 gatunków; jako przykład zamieszczono dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym reprezentujące kategorię DD.

Autorzy publikacji zastosowali także klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody, odnosząc ją do statusu  taksonu w Polsce.

Dla każdego taksonu wykonano mapę występowania ogólnego w Europie i rozmieszczenia w Polsce. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami i barwnymi fotografiami roślin.

W opracowaniu poszczególnych taksonów wzięło udział ponad 180 autorów botaników ze wszystkich uczelni kraju, instytutów PAN, pracowni naukowych parków narodowych, instytucji samorządowych zajmujących się ochroną środowiska i wielu innych organizacji.

Więcej informacji o publikacji: www.iop.krakow.pl

Nowe wydanie „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” zawiera obserwacje zebrane w terenie oraz dane z piśmiennictwa opublikowane w tym okresie. Publikacja zawiera wprowadzenie i streszczenia dla poszczególnych gatunków w języku angielskim.
Wydawcą publikacji jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, a została wydana dzięki wsparciu m.in. Lasów Państwowych.