Niebezpieczne pamiątki wciąż są znajdywane w lasach

Na terenie olsztyńskiego Nadleśnictwa Młynary w trakcie prowadzenia prac leśnych natrafiono na niewybuch pochodzący z czasów II wojny światowej.
20.04.2021 | Ewa Parzyszek, Nadleśnictwo Młynary

Na terenie olsztyńskiego Nadleśnictwa Młynary w trakcie prowadzenia prac leśnych natrafiono na niewybuch pochodzący z czasów II wojny światowej.

Służba leśna niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby i zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Na miejsce przyjechała policja oraz patrol saperski, który unieszkodliwił niebezpieczne znalezisko. To pierwszy taki przypadek na terenie tego nadleśnictwa. Mimo upływającego czasu niewybuchy i niewypały stanowią wciąż realne zagrożenie.

Każdego roku na terenach leśnych są znajdowane niebezpieczne pozostałości po działaniach wojennych. Czasami znaleziska takie są naprawdę spektakularne. W ubiegłym miesiącu na terenie radomskiego Nadleśnictwa Suchedniów saperzy wywieźli z lasu 9 ton niebezpiecznych pozostałości po II wojnie światowej. W opuszczonym stanowisku artylerii odnaleziono 416 pocisków artyleryjskich kaliber 1️05 mm, 135 zapalników oraz łuski.

Podobne zdarzenie miało miejsce w styczniu tego roku na terenie Nadleśnictwa Starachowice (także RDLP w Radomiu). Podczas tej akcji znaleziono ponad 100 pocisków artyleryjskich.

Pamiętajmy! W razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:

  • nie dotykać, nie ruszać i nie przenosić znalezionego przedmiotu,
  • niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia,
  • powiadomić policję lub zadzwonić pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

Podczas podawania informacji należy możliwie jak najprecyzyjniej określić miejsce odnalezienia, powiedzieć, co zostało znalezione oraz podać służbom swój adres kontaktowy i telefon.