Lasy Państwowe działają zgodnie z poleceniem minister Klimatu i Środowiska

Moratorium MKiŚ z 8 stycznia jest podstawą prac leśnych na terenach wskazanych przez resort.
11.04.2024

Moratorium MKiŚ z 8 stycznia jest podstawą prac leśnych na terenach wskazanych przez resort.

8 stycznia tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło okresowe moratorium na pozyskiwanie drewna. Tymczasowe wstrzymanie dotyczy powierzchni ponad 94 tys. ha rozlokowanych w 28 nadleśnictwach w Polsce. I w każdym z tych miejsc moratorium jest bezwzględnie przestrzegane.

Moratorium obowiązuje do 30 czerwca br. W części lokalizacji wprowadziło całkowite wyłączenie lasów z pozyskiwania drewna, w części zaś istotne ograniczenie pozyskiwania. Dyspozycja Minister, której towarzyszyły mapy powierzchni z ograniczeniami, spowodowała natychmiastowe wstrzymanie prac leśnych.

Wkrótce po wprowadzeniu ograniczeń Lasy Państwowe i Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziły serię konsultacji, które doprecyzowywały zakres działań gospodarczych możliwych do wykonania. Moratorium wprowadzono bowiem w trakcie trwających prac gospodarczych, niejednokrotnie zaawansowanych, o wieloletniej perspektywie czasowej.

Efektem stał się dokument doprecyzowujący zakres prac leśnych, które w lokalizacjach objętych moratorium można realizować. Jest to między innymi wywóz drewna pozyskanego przed 8 stycznia oraz zabiegi hodowlane polegające na ścinaniu najmłodszych drzew, z pozostawieniem ich do naturalnego rozkładu (w nomenklaturze leśnej określanych jako czyszczenia). Dokument zamieszczamy poniżej, w materiałach do pobrania.

Z całą stanowczością oświadczam, że w każdym miejscu, które obejmuje moratorium, jest ono przestrzegane. Lasy Państwowe odpowiedzialnie podchodzą do realizacji poleceń Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wszystkie stwierdzenia, że jest inaczej to bezpodstawne naruszanie dobrego imienia leśników i Lasów Państwowych. Ponadto zapewniam, że moratorium nie powoduje destabilizacji Lasów Państwowych, ani zachwiania podaży przemysłu drzewnego. W trosce o naszych partnerów pracujemy także nad rozwiązaniami zabezpieczającymi interesy Zakładów Usług Drzewnych – konkluduje Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.