Aleja pamięci poznańskich leśników

Tegoroczne poznańskie obchody Święta Lasu miały wyjątkowy charakter. 6 maja przy siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko odbyło się spotkanie kierowników, podczas którego wspominano zasłużonych poznańskich leśników.
28.06.2016 | Rafał Śniegocki

Tegoroczne poznańskie obchody Święta Lasu miały wyjątkowy charakter. 6 maja przy siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko odbyło się spotkanie kierowników, podczas którego wspominano zasłużonych poznańskich leśników.

- Dobry leśnik, czy to dyrektor lasów, leśniczy, czy gajowy, w swojej istocie służy nie właścicielowi, nie nadleśniczemu, lecz lasowi, a przez to samo państwu i narodowi - tymi słowami Piotr Grygier, dyrektor poznańskiej dyrekcji, rozpoczął wykład o wybitnych,prekursorach leśnictwa, naukowcach, inicjatorach i wizjonerach, wytyczających nowe kierunki w prowadzeniu gospodarki leśnej. W tym gronie znaleźli się m.in. dawni dyrektorzy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu: Antoni Pacyński (w latach 1923 - 1925) i Zygmunt Pohl (w latach 1945 - 1950). Szczególną wymowę  miały wspomnienia Tomasza Sobalaka o Zbigniewie Szelągu, nadleśniczym Nadleśnictwa Łopuchówko, oraz Wojciecha Bąka, nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów, o swoim ojcu Józefie. Wspominano również Feliksa Różyńskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice. O jego zasługach, zwłaszcza dla szkółkarstwa opowiadał obecny nadleśniczy, Ryszard Łopusiewicz.

Wspominali nie tylko nadleśniczowie, prof. Lesław Łabudzki oraz prof. Marian Wlazełko w swoich anegdotach opowiadali o leśniczych: Sommerfieldzie i Lucku, szczególnie związanych z Nadleśnictwem Łopuchówko.

Punktem kulminacyjnym obchodów było posadzenie symbolicznych 30 drzew. Powstała w ten sposób Aleja Poznańskich Leśników, która będzie miejscem refleksji i pamięci dla przyszłych pokoleń leśników. Oprócz wszystkich nadleśnictw drzewa posadzili przedstawiciele biura RDLP w Poznaniu, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, myśliwi oraz miejscowi samorządowcy.