Akcja uwolnienia wilka

Leśnicy z olsztyńskiego Nadleśnictwa Młynary uwolnili z wnyk wilka. Zwierzę już jest pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Napromek” w Nadleśnictwie Olsztynek.
01.03.2021 | Paula Trzeciak, Nadleśnictwo Młynary

Leśnicy z olsztyńskiego Nadleśnictwa Młynary uwolnili z wnyk wilka. Zwierzę już jest pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Napromek” w Nadleśnictwie Olsztynek.

O uwięzionym zwierzęciu poinformował w piątek 26 lutego leśników z Nadleśnictwa Młynary mężczyzna, który zauważył wilka na terenie leśnym.

Na miejsce niezwłocznie pojechał miejscowy leśniczy ze strażnikiem leśnym. O zwierzęciu zostały powiadomione odpowiednie służby weterynaryjne, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie oraz policję.

Lekarz weterynarii zaaplikował zwierzęciu środek usypiający. Następnie wilka uwolniono z wnyka. Okazało się, że jest to młody samiec – basior. Po ocenie stanu zdrowia, lekarz zalecił przewiezienie zwierzęcia do specjalistycznego ośrodka w celu dalszej obserwacji.

Wilk trafił pod opiekę leśników z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Napromek” w Nadleśnictwie Olsztynek. Tam został przebadany oraz pobrano od niego materiał do badań genetycznych. W ośrodku wilk będzie dochodził do pełni sił, prawdopodobnie  niebawem zostanie wypuszczony na wolność w lasach Nadleśnictwa Młynary.

Na miejscu uwięzienia były widoczne liczne ślady wskazujące, że zwierzę próbowało się oswobodzić, walczyło o przetrwanie. Jednakże bez ludzkiej pomocy nie zdołałoby się uwolnić i groziła by mu śmierć głodowa. Wilk był bardzo ubłocony i wyraźnie osłabiony, lecz nadal budził respekt. Młodemu basiorowi leśnicy nadali imię „Jar”, w nawiązaniu do dominującej w lasach Nadleśnictwa Młynary formy ukształtowania terenu.

W Polsce wilk jest zwierzęciem podlegającym ochronie ścisłej gatunkowej. Jako drapieżnik będący na szczycie łańcucha pokarmowego odgrywa ważną rolę w środowisku przyrodniczym, wpływając na stan liczebności populacji zwierząt.

Straż Leśna Nadleśnictwa Młynary we współpracy z Policją dążą do ustalenia sprawcy kłusownictwa. Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie pozyskiwanie zwierzyny przy pomocy narzędzi kłusowniczych oraz innych niedozwolonych środków podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Okolicznością dodatkowo obciążającą sprawcę czynu są przepisy wynikające z art. 131 Ustawy o Ochronie Przyrody, które głoszą, że kto chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta objęte ochroną gatunkową określone w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw środowiska sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, wymienionych w ustawie tj. sideł lepów i haków - podlega karze aresztu albo grzywny.