W Puszczy Białowieskiej masowo zamierają świerki zaatakowane przez kornika drukarza. Ofiarą padło pół miliona drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Drzewa umierają też w rezerwatach mieszczących się na trenach zarządzanych przez LP oraz w Białowieskim Parku Narodowym. LP rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy.
Trwają prace nad planem zabezpieczenia pożarowego Puszczy Białowieskiej. To ważny element zintegrowanego planu zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
Wiele problemów, jakie dotykają dziś Puszczę Białowieską ma źródło w niekorzystnych zmianach warunków hydrologicznych. Lasy Państwowe, wraz z parkami narodowymi w Polsce i na Białorusi, planują przedsięwzięcia, których efektem będzie zatrzymanie większej ilości wody w regionie.
Właśnie mija 40 lat od pierwszego wpisu obszaru Puszczy Białowieskiej na prestiżową listę UNESCO. Obecnie cały obszar Puszczy Białowieskiej posiada status Obiektu Światowego Dziedzictwa. W Białowieży 23 października odbędzie się konferencja inaugurująca jubileusz.
Przedstawiciele UNESCO i IUCN w raporcie podsumowującym ubiegłoroczną misję w Puszczy Białowieskiej wyrazili zadowolenie ze zmian wprowadzonych w zarządzaniu tym obiektem od 2018 r. i w związku z tym nie rekomendują wpisania tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Wszystkie zalecenia zawarte w raporcie zostały uwzględnione przy przygotowywaniu projektów aneksów do planów urządzania lasu dla puszczańskich nadleśnictw, zaprezentowanych przez ministra środowiska 24 kwietnia 2019 r.
Narastające zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców i turystów, wysoki poziom zagrożenia pożarowego oraz konieczność aktywnej ochrony cennych siedlisk i gatunków zmuszają leśników z terenów nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej do podjęcia niezbędnych działań. Dlatego zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, UNESCO oraz Ministerstwa Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku rozpoczęła procedurę aktualizacji planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka.
Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk rozpoczęli inwestycję mającą na celu uratowanie akwenu wodnego w osadzie leśnej Gnilec na terenie Puszczy Białowieskiej. Po 30 latach eksploatacji stan techniczny zbiorników wymaga przeprowadzenia prac, które ochronią środowisko naturalne i pobliskie tereny, w tym pola uprawne oraz zabudowania sąsiadującej wsi Bernacki Most.
W czasie kończącego się właśnie sezonu pożarowego w Puszczy Białowieskiej zanotowano największą od 12 lat liczbę pożarów. Choć ich powierzchnia była niewielka, taki trend rodzi duże obawy o przyszłość.
Specjaliści z Leśnego Banku Genów Kostrzyca w ramach „białowieskiego” projektu zbierali materiał w Biebrzańskim Parku Narodowym. Niestety, w tym roku w Puszczy Białowieskiej nie znaleziono wielu gatunków roślin, dlatego zbioru trzeba było dokonać w dolinie Biebrzy.
W lasach Nadleśnictwa Hajnówka, znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej, zaginęły stanowiska tajęży jednostronnej. O niepewnym losie tej rzadkiej rośliny leśnicy informowali już kilkanaście miesięcy temu
Pracownicy Leśnego Banku Genów Kostrzyca powrócili do Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu zachowania zagrożonych puszczańskich gatunków będą zbierać te, których nie udało się pozyskać w ubiegłym sezonie.