Święto Lasu - ważny dzień dla każdego leśnika

Ogólnopolskie Święto Lasu to od wielu lat najważniejsze święto dla leśników. Tegoroczne, centralne obchody zorganizowano 11 maja w Nadleśnictwie Celestynów pod Warszawą.
28.07.2017 | Magdalena Stępińska

Ogólnopolskie Święto Lasu to od wielu lat najważniejsze święto dla leśników. Tegoroczne, centralne obchody zorganizowano 11 maja w Nadleśnictwie Celestynów pod Warszawą.

Dyrektor generalny Konrad Tomaszewski przedstawił uczestnikom bieżące działania Lasów Państwowych, m.in. obecnie wdrażaną koncepcję leśnych gospodarstw węglowych, wsparcie finansowe dla parków narodowych, a także program współpracy Lasów Państwowych z samorządami w zakresie rozwoju lokalnych społeczności.
Nie zabrakło również nawiązania do trwającej inwentaryzacji przyrodniczej w Puszczy Białowieskiej. O szczegółach prac prowadzonych na terenie Puszczy opowiedział Jan Tabor z Wydziału Ochrony Przyrody DGLP.

- Do tej pory skatalogowano 730 powierzchni. Już wstępne wyniki badań wskazują, że w każdym wydzieleniu lasów gospodarczych występuje zgniotek cynobrowy i zagłębek bruzdkowany. Inwentaryzatorzy do pracy podchodzą z  dużym zaangażowaniem, dlatego wyniki będą rzetelne i pełne - powiedział Jan Tabor.

Uroczystość Święta Lasu to także okazja do uhonorowania osób, który się wyróżniły w pracy na rzecz leśnictwa. Minister środowiska Jan Szyszko wręczył dyrektorowi generalnemu Konradowi Tomaszewskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

- To jest odznaczenie nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich leśników. Odnieśliśmy sukces, zachowując płynność finansową, jednocześnie realizując wszystkie ważne funkcje lasu, w tym ochronę przyrody - powiedział dyrektor Tomaszewski.
Dyrektor generalny podkreślił znaczenie Lasów Państwowych i polskiego leśnictwa dla krajowej gospodarki.

Po raz pierwszy ogólnopolskie Święto Lasu było obchodzone 1933 r.

Natomiast Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Jan Chryzostom Czachowski, długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn.

Kolejne odznaczenia, przyznane przez ministra środowiska, otrzymało kilkunastu zasłużonych leśników. Dodatkowo dyrektor generalny Kordelasami Leśnika Polskiego uhonorował m.in. Grażynę Zagrobelną, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Tradycją tego uroczystego dnia jest również wspólne sadzenie drzew. Dlatego i tym razem, wszyscy zgromadzeni, wspólnie posadzili fragment lasu  w pobliskim leśnictwie. Gospodarze Nadleśnictwa Celestynów zorganizowali również pokaz technik i prac, w tym ścinkę drzew harvesterem i symulację akcji pożarniczej, prowadzonych w ramach zrównoważonej gospodarki  leśnej.

Uroczystość poprzedziła msza polowa prowadzona przez kapelana leśników ks. Wiktora Ojrzyńskiego. Nabożeństwo odbyło się przy pomniku „Golgota leśników Polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948”. Tam też dyrektor generalny wraz z ministrem środowiska złożyli wieniec.