Spalskie muzeum w nowej odsłonie

Już we wrześniu zostanie udostępniony zwiedzającym Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale.
28.07.2017 | Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy RDLP w Łodzi

Już we wrześniu zostanie udostępniony zwiedzającym Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale.

Dotychczasowa ekspozycja funkcjonowała w niezmienionej formie od ponad trzydziestu lat. Chcąc stworzyć wystawę na miarę XXI wieku wzbogacono i uzupełniono zbiory oraz stworzono nową multimedialną ekspozycję.

Dom Pamięci, wybudowany w 1983 r., poświęcono leśnikom i drzewiarzom, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

W obiekcie znajdują się trzy sale wystawiennicze: Izba konspiracji zbrojnej, Izba pamięci i Izba hołdu. W izbach rozmieszczono tablety z wywiadami, galerią zdjęć i poezją, gabloty z eksponatami oraz dioramy. W muzeum powstaje również biblioteka gromadząca publikacje związane ze zbrojną działalnością leśników. Wiele z tych pozycji to białe kruki, niedostępne na rynku księgarskim a niezwykle cenne historycznie.
Pomyślano także o edukacji, na piętrze wygospodarowano salę do zajęć edukacyjnych.

Dzięki zebranym eksponatom, pamiątkom i dokumentom wiadomo, że ponad 60 proc. leśników brało udział w działaniach zbrojnych. Należeli do Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej. Wspierali działania Wojska Polskiego. Całymi rodzinami wspomagali polskie wojsko dostarczając informacjami, żywności czy kwater. Wykorzystanie leśnych terenów do obrony niwelowało przewagę liczebną i zbrojną okupanta

Muzeum, chcąc rozbudowywać swoje ekspozycje, nadal poszukuje militariów i przedmiotów mających wartość historyczną: dokumenty, listy, odznaczenia, rysunki, zdjęcia, filmy, mundury, pamiątki po leśnikach i drzewiarzach biorących udział w II wojnie światowej.

Osoby zainteresowane przekazaniem pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, listownie bądź mailowo do Nadleśnictwa Spała, ul. Gabrysiewicza 2,
97-214 Spała, spala@lodz.lasy.gov.pl, tel. 44 725 70 50.