Rocznica powstania zielonogórskiej dyrekcji

Dzięki leśnikom Zielona Góra zyskała kolejną atrakcję turystyczną – Silvanusa, czyli 36. figurę na bachusikowym szlaku. Rzeźba została ufundowana dla uczczenia 70. rocznicy powstania zielonogórskiej dyrekcji LP.
28.07.2017 | Olga Ciemnoczołowska, RDLP w Zielonej Górze

Dzięki leśnikom Zielona Góra zyskała kolejną atrakcję turystyczną – Silvanusa, czyli 36. figurę na bachusikowym szlaku. Rzeźba została ufundowana dla uczczenia 70. rocznicy powstania zielonogórskiej dyrekcji LP.

Tego samego dnia (20 października) odbyła się także konferencja pt. „Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków”. Spotkanie, które zorganizowano w Centrum Przyrodniczym, zgromadziła wielu działaczy lokalnych zarówno po stronie prelegentów jak i uczestników spotkania. Leszek Banach, dyrektor RDLP w Zielonej Górze, podkreślił znaczenie inicjatyw realizowanych w ramach współpracy partnerskiej o charakterze lokalnym.

Bachusiki to atrakcja turystyczna Zielonej Góry, autorem „leśnego” bożka jest Artur Wochniak.
Więcej informacji: www.bachusiki.zgora.pl

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Katarzyna Osos, wojewoda lubuski, złożyła gratulacje pracownikom z okazji jubileuszu, oraz życzyła przede wszystkim dużo satysfakcji podczas wykonywania obowiązków zawodowych na rzecz ochrony dobra narodowego, jakim są lasy. Na konferencji byli również obecni przedstawiciele świata nauki i służb ochrony przyrody.

Uczestnicy jubileuszowej konferencji mieli okazję wysłuchać licznych prezentacji, np. na temat kształtowania się polskiej administracji leśnej po II wojnie światowej, stanowisk archeologicznych Nadleśnictwie Krzystkowice, gdzie odnaleziono tzw. „skarb z lasu” czy też dawnego nazewnictwa leśnego na terenie Borów Tarnowskich.

Duże poruszenie i zainteresowanie na sali rozbudził temat zabytkowych leśniczówek na terenie regionalnej dyrekcji, jakie na wielu zdjęciach zaprezentowane zostały przez prof. Tomasza Jaworskiego.

 Po przedstawionych prezentacjach odbyło się zwiedzanie Centrum Przyrodniczego oraz wystawy „Via Regia”.