Projekt CKPŚ wśród najlepszych

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” znalazł się w gronie 23 najlepszych przedsięwzięć dotyczących przyrody i bioróżnorodności wybranych przez Komisję Europejską.
28.07.2017 | CKPŚ

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” znalazł się w gronie 23 najlepszych przedsięwzięć dotyczących przyrody i bioróżnorodności wybranych przez Komisję Europejską.

Spośród 63 projektów, których ewaluację Komisja przeprowadziła w 2015 r., projekt został zakwalifikowany do grona 23 finalistów. Komisja Europejska doceniła różnorodność działań, a także skalę efektów, jakie udało się osiągnąć już w czasie jego trwania. Piątka laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali, która 31 maja odbędzie się w Brukseli.

CKPŚ realizował projekt „Best for biodiversity” w latach 2012-2014. Działania przeprowadzone w jego ramach dotyczyły 11 grup zagrożonych gatunków i siedlisk (m.in. rysi, nietoperzy, ptaków szponiastych, rzadkich gadów czy mokradeł). Wiedza na temat zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania nie tylko była przekazywana podczas szkoleń z udziałem ekspertów z danej dziedziny, lecz także w trakcie wizyt w terenie. Takich warsztatów in situ odbyło się aż 29.

Specjaliści pracujący w grupach roboczych wytypowali również 60 najlepszych zrealizowanych projektów, będących sprawdzonymi dobrymi praktykami ochronnymi. Zostały one opisane w wydanych później 11 podręcznikach wskazujących rekomendowane praktyki i działania. Grupy robocze opracowały ponadto kilkanaście „map drogowych” dla ochrony wybranych gatunków i siedlisk. Wytyczne zostały następnie przekazane do GDOŚ i DGLP jako pomoc w planowaniu dalszych prac z zakresu ochrony różnorodności biologicznej.

Promocji celów projektu i poprawie świadomości ekologicznej społeczeństwa posłużyły artykuły (łącznie 55) w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i branżowej oraz cieszący się dużą oglądalnością cykl programów przyrodniczych „Ocalony świat” z udziałem gwiazd telewizji. Powtórkowe emisje serii nadal można oglądać w TVP ABC oraz TVP Historia.

Opisy najciekawszych inicjatyw chroniących zagrożone gatunki i siedliska, filmy, publikacje czy materiały ze szkoleń powstałe w okresie trwania projektu są dostępne w internecie na stronie: http://bestpractice-life.pl/