Grażyna Zagrobelna nominowana do Menadżera Roku

Grażyna Zagrobelna, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, otrzymała nominację w regionalnym plebiscycie Menadżer Roku 2016.
28.06.2016 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Grażyna Zagrobelna, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, otrzymała nominację w regionalnym plebiscycie Menadżer Roku 2016.

Konkurs przebiega dwuetapowo: w etapie regionalnym zostanie wyłonionych do dziesięciu kandydatów, którzy wezmą udział w etapie wojewódzkim. O przejściu do etapu wojewódzkiego zdecyduje liczba głosów uzyskanych w głosowaniu czytelników. Czytelnicy mogą głosować na trzy sposoby: za pomocą SMS-ów, klików na www.nowiny24.pl oraz poprzez portal społecznościowy facebook.

Dyrektor Zagrobelna otrzymała nominację z regionu V: powiat jasielski, krośnieński, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki - głos można oddać na stronie: www.nowiny24.pl

Spośród kandydatów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wyłonionych zostanie sześciu laureatów. Trzech z nich wybierze kapituła plebiscytu, po jednym w trzech kategoriach: działalność kulturalno-naukowa, działalność społeczno-polityczna i działalność gospodarcza. Trzech pozostałych wybiorą czytelnicy Nowin w drodze głosowania.

Grażyna Zagrobelna była dyrektorem RDLP w Krośnie w latach 1998-2001, a obecnie pełni tę funkcje od stycznia 2016 r.
Za najważniejsze osiągnięcia zawodowe uważa: inicjatywę budowy szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Oleszyce i wdrożenie nowej technologii szkółkarskiej, zapewniającej sadzonki dla dużej części regionu, innowacyjne rozwiązania w postaci szkółkarskiej linii technologicznej, generującej powstanie nowych miejsc pracy, skuteczne dostosowanie w praktyce leśnej składu gatunkowego drzewostanów do siedlisk na obszarach leśnych powstałych w wyniku zalesień gruntów porolnych,. Była też inicjatorką nowej strategii w ochronie rzadkich gatunków poprzez powołanie zespołu ds. ochrony żubrów, składającego się z leśników, naukowców i weterynarzy. Przyjęta w 2000 roku strategia postępowania okazała się bardzo skuteczna.

W czasach gdy zarządzała RDLP w Krośnie udało się wdrożyć takie inwestycje w firmie, jak: budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Oleszyce, która zmieniła charakter szkółkarstwa w regionie (wdrożono m.in. mikoryzację sadzonek), programy ochrony zasobów genetycznych drzew leśnych, informatyzację leśnictw (wdrożenie rejestratora leśniczego), rozbudowę i modernizację infrastruktury leśnej (drogi, siedziby nadleśnictw - przykładowo siedziba Nadleśnictwa Strzyżów zbudowana została w innowacyjnej technologii drewnianej), przebudowę siedziby RDLP w Krośnie. Była też inicjatorką powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie".

Nominowana jest działaczką społeczną; zainicjowała powołanie Fundacji Pomoc Leśnikom i obecnie jest członkiem Rady Fundacji, w latach 2014-2016 była przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" i wnioskodawczynią kilku inicjatyw legislacyjnych w obszarze ochrony pracy. Działa w Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Powiatu Lubaczowskiego „Na Kresach", a także w Stowarzyszeniu Miłośników Oleszyc. Zainteresowania: historia regionu, ochrona przyrody, turystyka, literatura.